Communicatie rondom vaccinatie

Hoe ga ik met vaccinatietwijfelaars in gesprek?
communicatievaccinatiescovidcommunicatiestrategie

Tijdens de COVID-pandemie schoten we als zorgprofessionals vurig te hulp. Naast de medische hulpverlening grepen we ook allerlei vormen van communicatie aan om anderen te overtuigen wat het beste voor diegene was. Wilde iemand zich niet laten vaccineren? Dan hadden wij onze argumenten, overtuigingen en meningen vanuit onze medische achtergrond klaar staan om iemand in beweging te krijgen. Twijfelaars werden regelmatig bestempeld als andersdenkend, anti-vaxer of een ‘wappie’. Het is goed om hierop te reflecteren en te kijken of we onze communicatie anders hadden moeten aanpakken. En dit heeft ook effect op gesprekken over andere vaccinaties. Hoe kun je nu een goed gesprek voeren over vaccinatie, en in het bijzonder met iemand die veel vragen of twijfel heeft, of er uitgesproken sceptisch tegenover staat? In deze scholing worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek, concrete adviezen en tips gegeven.

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
15 Nov 2022
14 Nov 2024
1 Points
ABAN
Arts
15 Nov 2022
14 Nov 2024
1 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
15 Nov 2022
14 Nov 2024
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
15 Nov 2022
14 Nov 2024
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
15 Nov 2022
14 Nov 2024
1 Points
ABAN

Skills

Communicatie 100 %

Speakers

Hedwig te Molder

Hoogleraar Taal en Communicatie | VU Amsterdam

Willemijn van der Kleij

teamleider Twijfeltelefoon

Henrike ter Horst

Jeugdarts KNMG, Medisch adviseur Rijksvaccinatieprogramma

Mirka de Kruijk

Verpleegkundige
Description

Was onze aanpak wel goed?

Deze scholing is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl om meer te leren over hoe je effectief communiceert met patiënten over vaccinatie. Hedwig ten Molder leert ons bijvoorbeeld hoe je omgaat met mensen die kritische vragen stellen en hoe je een conflict voorkomt. Hoe je bijvoorbeeld soms beter gas terug kunt nemen en op andere wijze je arts-patiëntrelatie kunt optimaliseren. Immers niet alleen bij COVID-vaccinatie maar bij alle typen vaccins (denk aan het HPV-vaccin) kunnen aan jou kritische vragen gesteld worden. Het gaat dan niet altijd om de medische kennis, argumentatie en ‘know-how’ over het betreffende vaccin of virus. Veel vaker gaat het om de de wijze waarop we als zorgprofessionals het gesprek voeren met die ander en we in samenspraak met de patiënt de beste outcome voor zijn/haar zorg kunnen bereiken.


Tijdens deze scholing behandelen we 4 thema’s:

  1. Van debat naar dialoog
  2. Hoe begin je een gesprek?
  3. Hoe zorg je ervoor dat informatie landt?
  4. Blik op de toekomst


Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0886898989
9, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Bilthoven, 3721MA