TRAINING KLACHTENFUNCTIONARIS IN DE ZORG

wet- en regelgevingklachtrechtWkkgzcommunicatievaardighedenklachtenfunctionaris

In de training leert u praktische communicatie- en mediationtechnieken die u direct kunt toepassen in uw rol als klachtenfunctionaris. U maakt kennis met de ins en outs van het klachtrecht in de zorgsector (o.a. Wkkgz), klachtenbehandeling en klachtenmanagement.

21st Mar 2023
00:00 - 00:00
859
16 Points
Online
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 859
Includes : Studiemateriaal en lunch inbegrepen.
Note :De training is vrij van BTW.

Date and Location

21 Mar 2023
00:00
06 Apr 2023
00:00
Online
13 Jun 2023
00:00
29 Jun 2023
00:00
Online
12 Sep 2023
00:00
28 Sep 2023
00:00
Online
07 Nov 2023
00:00
23 Nov 2023
00:00
Online

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
16 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
16 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
16 Points
Registerpl
GGZ-agogen
16 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
16 Points
Registerpl

Goals

Na de training:

Kent u de aandachtspunten bij het invoeren van het klachtenmanagement in uw organisatie.
Kent u de ins en outs van het klachtrecht in de zorgsector in Nederland.
Kent u de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Weet u waar uw organisatie staat op het gebied van klachtenmanagement en welke verbeterpunten mogelijk zijn.
Kent u het beroepsprofiel klachtenfunctionaris.
Hebt u geoefend met de (communicatie- en mediation-) vaardigheden die u als klachtenfunctionaris nodig hebt.
Hebt u tops en tips ontvangen van ander deelnemers.
Description

De klachtenfunctionaris vervult in veel organisaties een belangrijke positie. Een lastige positie ook, want klachten liggen vaak gevoelig. Het behandelen van klachten vraagt veel zorgvuldigheid en een professionele houding. De training ‘Klachtenfunctionaris in de zorg’ helpt u verder in deze uitdagende en mooie rol.


Met de training maakt u kennis met de ins & outs van het klachtrecht in de zorgsector (o.a. Wkkgz), klachtenbehandeling en klachtenmanagement. U krijgt meer inzicht in praktische communicatie- en mediationtechnieken. De uitwisseling van ervaringen met collega-klachtenfunctionarissen maakt de training extra waardevol.


We zoomen ook in op het klachtenmanagement van uw organisatie en formuleren mogelijke verbeterpunten. De behandeling van klachten vormt immers prima input voor de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.


Dag 1

Tijdens de eerste dag gaan we uitgebreid in op de diverse onderdelen van het klachtenmanagement. Door het invullen van een scan krijgt u een goed beeld van uw eigen organisatie en worden eventuele hiaten zichtbaar. In de training worden tevens de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uitgelegd en toegepast op de eigen organisatie. We staan stil bij het beroepsprofiel van de klachtenfunctionaris. U krijgt ruimschoots de mogelijkheid om hun eigen ervaring en praktijkvoorbeelden in te brengen.


Dag 2

De tweede dag staat vooral in het teken van het trainen van vaardigheden. Met de komst van de Wkkgz heeft de afhandeling van klachten nadrukkelijk een laagdrempelig(er) karakter gekregen. U oefent met diverse vaardigheden, zoals luisteren, samenvatten, doorvragen en bemiddelen. Ook leert u meer over de positie van de klachtenfunctionaris ten opzichte van de Raad van Bestuur en indiener van de klacht.


Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

"Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ)¨ ondersteunt zorgaanbieders bij hun klachtenmanagement. We helpen u te voldoen aan de wettelijke eisen en bieden professionele ondersteuning bij de onafhankelijke afwikkeling van klachten, incidenten en calamiteiten."
info@cbkz.nl
0183682829
30, Molenstraat, Gorinchem, 4201CX