This course is expired

MAZL scholing

jgzjeugdartsenmazl

MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Inmiddels is MAZL doorontwikkeld voor het primair onderwijs (PO). Schoolmedewerkers, JGZ-professionals en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Vanuit deze methodiek wordt de consultvoering door de jeugdarts uitgevoerd. Ben jij JGZ professional of jeugdarts in opleiding en werkt jouw organisatie volgens de MAZL-methodiek? Volg dan deze tweedaagse training.

960
12 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 960

Professions

Jeugdarts KNMG
12 Points
AJN
Verpleegkundige
12 Points
KVR

Skills

Samenwerken 40 %
Kennis en wetenschap 20 %
Communicatie 40 %

Speakers

Saskia Bangma

jeugdarts KNMG, aios tweede fase
Saskia Bangma, jeugdarts KNMG, aios tweede fase. Saskia werkt momenteel als jeugdarts in het basis en voorgezet onderwijs bij GGD Gelderland Midden. In het verleden heeft zij ook met MAZL gewerkt op het MBO. Zij gaf toen ook de workshops ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken volgens de MAZL-methodiek’ aan mentoren op het VO en MBO. In de samenwerking rondom leerlingen met verzuim vindt zij écht samenwerken en elkaar goed horen belangrijk.

Noortje Breedijk

arts M+G, profiel JGZ
Noortje Breedijk, arts M+G, profiel JGZ. Noortje werkte de afgelopen 20 jaar als jeugdarts in het primair onderwijs (PO), het speciaal onderwijs (SO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps onderwijs (MBO) bij GGD Hart voor Brabant. Ze heeft ruime praktijkervaring op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding volgens de MAZL-methodiek in het V(S)O en MBO en heeft in 2021 pilots MAZL PO in Tilburg opgestart. Momenteel verbreedt ze haar horizon als freelance arts M+G en verkent de mogelijkheden voor de opzet van haar eigen praktijk.

José Koster

ouderschaps- en communicatiedeskundige
José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Ook publiceerde zij hierover artikelen. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en (Master)trainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ en de interventies GIZ en MAZL. Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor (relatie)coaching (EFT) en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem. Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg, Systemisch Werk, Transactionele Analyse en is Master Practitioner NLP.

Goals

Na afloop van deze tweedaagse training

Ben je op de hoogte van hoe en waarom de MAZL-methodiek werkt en hoe deze aansluit bij de huidige wettelijke kaders.
Ben je toegerust om scholen te motiveren en te ondersteunen in het toepassen van de MAZL-methodiek en kun je hen adviseren met betrekking tot ziekteverzuim van hun leerlingen.
Heb je inzicht in het ouder- en kindperspectief, met name bij langdurig schoolverzuim.
Ben je in staat een professioneel verzuimgesprek te voeren met leerlingen en ouders volgens de MAZL-methodiek.
Description

Naast kennisoverdracht vanuit verschillende expertises en perspectieven bestaan de trainingen voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële en zelf ingebrachte casuïstiek trainen we met interactieve werkvormen. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten.

Je wordt getraind in de werkzame elementen van de MAZL-methodiek en hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden. Daarnaast word je getraind in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders en hoe je hierin het kind- en ouderperspectief meeneemt.

Je kunt deze training volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV