This course is expired

Stoppen met roken en leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek

stoppen met rokenrokenpsychiatriegezonde leefstijlstoppen-met-rokenpsychiatrische problemenpsychiatrische aandoeningenmedicatiebegeleidenbehandelpessimismefarmacologische hulpmiddelen

Veel rokers hebben de wens om ooit te stoppen. Ook mensen met psychiatrische problemen hebben deze wens, maar onder zorgprofessionals heerst terughoudendheid en behandelpessimisme. Wil jij je kennis en vaardigheden vergroten om deze doelgroep te kunnen steunen in hun wens te stoppen met roken? Doe dan deze eendaagse module.

450
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 450

Professions

Apothekersassistent
6 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
6 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
6 Points
ABSG

Skills

Medische handelen 60 %
Samenwerken 20 %
Communicatie 20 %

Speakers

Simone Königs

Momentum Training & Coaching

Goals

Na afloop van deze eendaagse module:

Je hebt inzicht in de relatie tussen roken en psychiatrie.
Je weet welke invloed stoppen met roken heeft op psychiatrische aandoeningen.
Je hebt kennis van medicatie en farmacologische hulpmiddelen die specifiek zijn voor deze doelgroep.
Je kunt mensen met psychiatrische problemen begeleiden.
Je kunt aandacht geven aan het verbeteren van hun leefstijl.
Description

Specifieke begeleidingstechnieken voor kwetsbare cliënten

Je kunt deze module volgen als bij- en nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Stoppen met roken is voor iedere roker moeilijk. Maar rokers met psychiatrische problemen vinden het al helemaal moeilijk. Veel zorgprofessionals denken: “Roken? Moet je ze dat ook nog afnemen?”. Ook is er behandelpessimisme: “Deze rokers kunnen niet stoppen”.


Om begeleiding op maat te kunnen geven, is kennis nodig over de relatie tussen roken en psychiatrie. Daarom nemen we in deze module de ideeën en (voor-)oordelen over roken en psychiatrie onder de loep. Je leert welke specifieke aandachtsgebieden er zijn voor mensen met een psychiatrische aandoening die willen stopen met roken. Jouw coachende rol als zorgprofessional vraagt om andere vaardigheden dan bij rokers zonder deze problemen. Het is een proces van kleine stapjes, waarbij je rekening houdt met de draagkracht van je cliënten en met de psychische schommelingen die gepaard kunnen gaan met stoppen met roken. Je leert begeleidingstechnieken die het niet-cognitieve niveau aanspreken.


We wisselen theoretische inleidingen af met oefeningen, casuïstiekbespreking en rollenspellen. Je kunt ook eigen casussen en praktijkvoorbeelden inbrengen.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV