This course is expired

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2

praktijkopleiderpraktijkopleiderssociale geneeskunde

Deze vierdaagse module is het tweede en laatste deel van de basisopleiding.

7th May 2021
09:30 - 16:30
1500
24 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1500

Date and Location

07 May 2021
09:30
11 Oct 2021
16:30
Online
07 Sep 2021
09:30
30 Nov 2021
16:30
Online

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Forensisch arts KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Jeugdarts KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Donorarts KNMG
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts bedrijfsgeneeskunde
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
24 Points
ABSG
Arts verzekeringsgeneeskunde
Date unknown
24 Points
ABSG

Skills

Samenwerken 20 %
Kennis en wetenschap 60 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

In aansluiting op de nieuwe Landelijke OpleidingsPlannen hebben de KAMG, de NVAB en de NVVG recent het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders vastgesteld. Het doel daarvan is om je als praktijkopleider meer en beter toe te rusten op de cruciale rol van het begeleiden van je aios in de praktijkopleiding.


Ongeveer drie maanden nadat je deel één van de basisopleiding hebt afgerond, begin je met dit tweede en laatste deel. Je begeleidt dan een aios.


Tijdens deze vierdaagse module gaan we verder met je Individuele OntwikkelingsPlan als opleider.

We gebruiken steeds een mix van online voorbereiding, interactief onderwijs en concrete oefeningen. Daarbij leggen continu de link met de praktijkopleiding op je werkplek: je ervaringen tijdens het begeleiden van je aios, de praktijkopdrachten die je uitvoert, de begeleiding door je buddy en de intervisiebijeenkomsten die je bijwoont.


We gaan dieper in op de vraag hoe je een aios het best helpt om leerdoelen te realiseren. We bespreken hoe je de juiste keuze kunt maken tussen de verschillende stijlen van begeleiding: meer en minder ondersteunend. Daarnaast ruimen we een belangrijke plaats in voor toetsen en beoordelen. Ten slotte komt de kwaliteit van de opleiding van de aios aan bod en bespreken we de organisatie van en samenwerking binnen de opleiding.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV