This course is expired

Kliniek van Bloedtransfusie

Mix & Match
bloedtransfusiebloedtransfusiegeneeskundebloedtransfusieketenbloed

Op 6 juni a.s. vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Kliniek van Bloedtransfusie LIVE plaats in Rotterdam. Het thema is dit jaar ‘Mix & Match’. Tijdens dit symposium worden verschillende aspecten in de bloedtransfusieketen belicht, inclusief casuïstiek. Het interactieve karakter wordt hierbij niet vergeten en uiteraard biedt de borrel na afloop ruim gelegenheid om even bij te praten! Deze bijeenkomst is voor artsen, analisten, klinisch chemici, hemovigilantie-functionarissen, verpleegkundigen én medewerkers van Sanquin.

Free
In Request
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts Infectieziekten
Accreditation in request
NIV
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Accreditation in request
ABSG
Description

Dit middagsymposium vindt jaarlijks plaats in Rotterdam en is bestemd voor transfusieartsen, donorartsen, artsen maatschappij en gezondheid, medisch specialisten, analisten, klinisch chemici, hemovigilantiefunctionarissen, verpleegkundigen en medewerkers van Sanquin.

Tijdens dit symposium worden verschillende aspecten in de bloedtransfusieketen belicht, waaronder hoe een transfusie te regelen op straat bij een verkeersslachtoffer tot het transfunderen van nog ongeboren kinderen bij zwangeren, het gebruik van oogdruppels, verkregen uit donorplasma, inclusief een mooie set aan casuïstiek uit diverse ziekenhuizen.

 

Na dit symposium is de deelnemer in staat om:

  1. Inzicht te hebben in de logistieke uitdagingen bij het verkrijgen van bloed voor een ongeval op straat.
  2. De werking, voor en nadelen van oogdruppels (uit autoloog of allogeen verkregen bloedproducten) te begrijpen.
  3. Inzicht te hebben in de indicatie voor het transfunderen van foetussen (intra uterien), neonaten en kinderen in het algemeen en bij een massale bloeding.
  4. De rol van de bloeddonor in relatie tot de kwaliteit van het product en de mogelijke gevolgen ervan voor de patiënt te beoordelen.
  5. Inzicht te verkrijgen in de verschillende laboratoriumtechnieken, die van invloed zijn op de werkwijze hoe laboratoriumuitslagen geïnterpreteerd dienen te worden.
  6. Inzicht te verkrijgen in diverse patiënten casuïstiek, waar door de vele schakels in de bloedtransfusieketen zwakke plekken kunnen ontstaan en zelfs tot fouten kunnen leiden.


Sanquin

communicatie@sanquin.nl
0205123000
125, Plesmanlaan, Amsterdam, 1066CX