Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

perfectionismetransdi

In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel?

10 dec. 2024
10:00 - 17:00
330
6-9 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 330

Date and Location

10 dec. 2024
10:00
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem

Professions

Arts beleid en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
6 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
6 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
6 Points
ABSG

Goals

De doelstelling van de cursus is dat deelnemers na afloop in staat zijn om zelf patiënten met perfectionisme (beter) te behandelen.

Description

Perfectionisme is één van de meest genoemde eigenschappen bij assessments en sollicitaties: sommigen zien het als één van hun sterke eigenschappen, anderen zien het als een slechte eigenschap. Het kan maken dat je volhardend en consciëntieus je doelen nastreeft, goed werk aflevert en het beste uit jezelf haalt, maar het kan er ook toe leiden dat je werkzaamheden uitstelt, juist veel te lang over taken doet, te weinig tijd inruimt voor ontspanning en het kan leiden tot problemen in relaties. Klinisch perfectionisme verhoogt de kans op diverse psychische klachten zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCS en burnout. Ook zien we het terug bij diverse persoonlijkheidsstoornissen. Cliënten lijken het vaak heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten, ook wanneer dit hen in de problemen brengt. Ook hulpverleners kunnen soms worstelen met hun eigen perfectionisme en dat van hun cliënten.


In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel? Perfectionisme wordt vervolgens geplaatst in een leertheoretisch en cognitief gedragstherapeutisch perspectief: wat is de functie van perfectionisme en waardoor wordt problematisch perfectionisme in stand gehouden? Voorts willen we handvatten bieden voor de behandeling van perfectionistische patiënten en wellicht bevat de cursus ook wat handreikingen voor een ieder die zelf ook graag wat minder perfectionistisch in het leven zou willen staan.


Tijdens de dag zal gebruik worden gemaakt van het cognitief gedragstherapeutisch kader en de CGT interventies zoals geschetst door professor Roz Shafran.


Werkvorm

De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte powerpoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ