This course is expired

DOOR-ZIEN EN TREFZEKER HANDELEN

groepsdynamieknieuwe inzichtengedrag inschattenMeerdaagse scholing

Als het goed en snel inschatten van anderen voor jou van belang is en als je meer inzicht wilt krijgen in de dynamiek tussen mensen. Dan geeft deze training jou tegelijkertijd diepgaand inzicht en een praktische aanpak. je krijgt een nieuwe kijk op anderen en jezelf.

1095 - 1295
22 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Variable € 1095 - 1295
Excludes : BTW
Note :Voor bedrijven €1295,-. Voor zelfstandigen €1095,-.

Professions

Arts beleid en advies KNMG
22 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
22 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
22 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
22 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
22 Points
ABSG

Goals

Doelen:

Inzicht in onbewuste non-verbale communicatie en de psychologische betekenis en invloed daarvan in interacties.
Vertrouwd raken met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie.
Objectief waarneembare signalen leren vertalen naar te verwachten gedragstendensen en naar een aanpak op maat om contact op te bouwen en te behouden.
Inzicht in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie. Teamanalyses kunnen maken.
Gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s).
Versterking van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen.
Begrijpen hoe je zelf bij anderen kunt overkomen en hoe je daarop kunt bijsturen.
Description

Deze training bestaat uit 3 dagen op locatie, een middag online en 2 online Oefenmiddagen naar keuze in de loop van een jaar.

Toelichting dag 1 

 • Percepties, oordelen en contact; wat is al bekend over non-verbale communicatie?
 • INSA Methode: Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en persoonlijkheidskenmerken (basistypering)
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal; hulpmiddelen voor de analyse.

 

Toelichting dag 2 

 • Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en persoonlijkheidskenmerken (gecombineerde typeringen)
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal; hulpmiddelen voor de analyse.
 • Eigen video opname deelnemers en eerste terugkoppeling non-verbale impact

 

Toelichting online Oefenmiddag

 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal
 • Koppelen aan gedrag en context

 

Toelichting dag 3 

 • Non-verbale interactiepatronen; Interactie Matrix en Interactiekaarten als hulpmiddelen
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal, ook in split-screen met beide personen tegelijk in beeld
 • Teamanalyses met de INSA Methode


INSA Consultancy

info@insa-consultancy.com
31652392871
290, Weena, Rotterdam, 3012NJ