This course is expired

Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

gezinnencomplexe problemen

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken.

275
0-7 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 275
Includes : Bewijs van deelname (digitaal) en bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres
Excludes : ex. 21% BTW

Professions

Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
5 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
5 Points
ABSG
Description

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken.


Voor hulpverleners is het ook vaak buitengewoon gecompliceerd om met deze gezinnen te werken. Professionals staan voor de moeilijke taak om de verbinding met deze gezinnen aan te gaan en samen te werken aan een kluwen van psychologische, pedagogische en systemische problemen als huiselijk geweld, kindermishandeling, hechtingsproblemen en complexe scheidingen. Maar ondertussen zijn er ook materiële en maatschappelijke problemen als schulden, werkloosheid en bestaansonzekerheid. Ook is er wat deze gezinnen betreft een veelheid aan protocollen, procedures, richtlijnen en evidence-based interventies waar in de alledaagse praktijk rekening mee gehouden dient te worden.


Op dit congres staan zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk garant voor een interessant en praktijkgericht programma dat deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht.

Je hebt vanaf 1 juli 2024 precies 60 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 juli 2024 in de vroege ochtend per e-mail.


Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

info@congresburo.comm
2, De Mandel, a, Maastricht, 6227CS