Professions
Companies
count-province
83 Results
Jeugdarts KNMG

Uitgelicht

course image
€ 95

Scabiës

Onze selectie

course image
Free

Voorkom ongewenste ziektes, E-learning reizigersvaccinaties

course image
Free

Signaleren van beroepslongziekten

11 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - series
Utrecht
12
De BFMT fungeert als een referentiekader voor het opsporen van motorische ontwikkelingsproblemen. Net als het van Wiechenonderzoek is het geen screenings of diagnostisch instrument. De BFMT is sinds november 2019 de landelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ)-standaard voor het motorisch ontwikkelingsonderzoek van kleuters. Het maakt onderdeel uit van de nieuwe JGZ richtlijn Motorische Ontwikkeling. Deze richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de JGZ over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0-18 jaar. Wil je het motorisch ontwikkelingsonderzoek bij kinderen van 5-6 jaar met de BFMT goed uitvoeren? Dan moeten je kennis en vaardigheden up-to-date zijn. Wil je leren met welke didactische tools je je collega’s kunt trainen in de BFMT? Volg dan deze Train-de-trainer Baecke-Fassaert motoriek test.
€ 905
Company Logo
11 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - single
Utrecht
6
Wanneer (hoog)begaafdheid niet wordt herkend en erkend, kan dit grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Ben jij jeugdarts of jeugdverpleegkundige? En wil jij meer weten over wat (hoog)begaafdheid precies is en hoe je het herkent in de spreekkamer? Doe dan deze eendaagse module.
€ 450
Company Logo
Course banner
12 Dec
Dec
09:45
€ 545

Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Physical course - single
Novotel Brainpark
5
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie.
Course banner
€ 545
Company Logo
Course banner
12 Dec
Dec
10:00
Free

Be-Responsible BV

Webinar
Online
4
In deze masterclass gaan we in op de praktische situaties die zich voordoen. We leren de deelnemers beter problematiek te (h)erkennen en geven hele concrete tools hoe met deze problematiek om te gaan.
Course banner
Free
Company Logo
Course banner
12 Dec
Dec
10:00
€ 330

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
6-9
In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel?
Course banner
€ 330
Company Logo
12 Dec
Dec
19:30

SCEM

Webinar
Online
0-2
over verzadiging, herkenning en bejegening
Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland hebben overgewicht of zijn obees. Dit heeft vergaande gevolgen op medisch en psychosociaal gebied, niet alleen tijdens de jeugd van het kind dat meer weegt dan gezond is voor hem of haar, maar ook voor de toekomst.
€ 49
Company Logo
13 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - single
Utrecht
12
MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Inmiddels is MAZL doorontwikkeld voor het primair onderwijs (PO). Schoolmedewerkers, JGZ-professionals en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Vanuit deze methodiek wordt de consultvoering door de jeugdarts uitgevoerd. Ben jij JGZ professional of jeugdarts in opleiding en werkt jouw organisatie volgens de MAZL-methodiek? Volg dan deze tweedaagse training.
€ 905 - 960
Company Logo
13 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - single
NSPOH-Meernbrug (5e)
6
Ben jij hard aan het werk en wil je leren om actief achterover te leunen? Wil jij ook binnen de kaders, maar buiten de lijntjes werken? Moeiteloos gesprekken leren voeren met ouders en alle andere soorten mensen? Denk jij wel eens: pfff, ze doen nooit wat met mijn adviezen. Dan is deze training echt iets voor jou!
€ 500
Company Logo
15 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - single
Utrecht
3
Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Wil jij leren welke farmaceutische hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn? En wat jouw rol als professional is in het stopproces? Doe dan deze geaccrediteerde module Stoppen met Roken: Farmacotherapie van een 1/2 dag.
€ 230
Company Logo
19 Dec
Dec
09:30

NSPOH

Physical course - single
Utrecht
6
Ben jij een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur? Kom dan naar deze terugkomdag. We bieden een inhoudelijk programma. De inhoud van deze dag wordt samen met het NCJ vormgegeven. Daarnaast staan we stil bij de gang van zaken omtrent het instructeursschap binnen jouw organisatie en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.
€ 450
Company Logo
09 Jan
Jan
09:30

NSPOH

Physical course - series
Utrecht
12
Werk je met veel verschillende partners in complexe samenwerkingsverbanden? Dan loop je vast wel eens aan tegen weerstand of een gebrek aan motivatie. Wil jij de valkuilen in het samenwerkingsproces ontdekken? Wil je daarnaast leren hoe je jouw persoonlijke effectiviteit vergroot, zodat je jouw doelen leert bereiken met behoud van de onderlinge verstandhoudingen? Doe dan deze tweedaagse module.
€ 960
Company Logo