Lastige morele vraagstukken in de dagelijkse medische praktijk: En nu?

Training morele oordeelsvorming: Anders kijken, nieuwe oplossingen!
moreel oordeelmoreelintegriteitMedische Ethiekberoepsethiekcomplexe problematiekbesluitvormingkeuzes makenkeuzes

Problemen oplossen, dat doen we de hele dag door voor de patienten medewerkers en organisatie waar we werken. Eigenlijk zijn we daar best goed in .. Hoewel, er blijven lastige issues en situaties waar het niet zo helder is wat te doen. Waar richtlijnen, codes en wetgeving te kort schieten. Het maakt onzeker en verstoort de nachtrust. Deze training rondom besluitvorming geeft kennis, inzicht en biedt een praktische systematiek die helpt bij de keuzes waar u voor staat.

7th Oct 2022
09:00 - 17:00
275
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 275
Includes : lunch, werkboek

Date and Location

07 Oct 2022
09:00
17:00
Drakenburg Baarn dr. Albert schweitzerweg, 1

Professions

Anesthesioloog
16 Jun 2022
16 Jun 2023
6 Points
ABAN
Arts
16 Jun 2022
16 Jun 2023
6 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
16 Jun 2022
16 Jun 2023
6 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
16 Jun 2022
16 Jun 2023
6 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
16 Jun 2022
16 Jun 2023
6 Points
ABAN

Skills

Samenwerken 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Speakers

Peter van Hengel

Longarts, trainer, morele analyse in de zorg

Goals

Vaardigheidstraining die direct toepasbaar is bij de complexe vraastukken uit eigen praktijk

Praktische handvatten opdoen voor lastige kwesties in de praktijk van alledag
Een systematiek leren toepassen hoe op een zorgvuldige wijze een moreel juist oordeel gevormd kan worden
Kennis en achtergrond bij het begrip moral injury
Opfrissen kennis biomedische ethische principes
De ervaring en het inzicht om deel te nemen aan een moreel beraad
Kennis over de maatstaven waarmee bepaald kan worden of een handeling moreel juist is.
Description

Artsen worden in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met complexe vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke ontwikkelingen. Wetgeving, richtlijnen en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een besluit waar ik mee verder kan? De training Morele Oordeelsvorming is een vaardigheidstraining die artsen een praktisch instrument in handen geeft om lastige beslissingen uit de werkpraktijk zorgvuldig te nemen en verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s.


Wilt u meer weten over de opleiding, dan kunt u zich richten tot Peter van Hengel p.vanhengel@GI-nederland.com 

Spring-time/ Governance & integrity

p.vanhengel@GI-nederland.com
0629623792
29, Radarweg, Amsterdam, 1043NX