Het CarVascGer Congres 2022

carvascgercongres

Doel van dit congres is om belangrijke ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen bij oudere patiënten te delen met specialisten betrokken bij de zorg voor deze, vaak complexe en kwetsbare patiënten.

14th Sep 2022
08:30 - 18:00
150 - 595
Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Variable € 150 - 595

Date and Location

14 Sep 2022
08:30
15 Sep 2022
18:00
Muntgebouw Utrecht Utrecht Leidseweg, 90

Professions

Cardioloog
Date on request
NVVC
Internist
Date on request
NIV
Klinisch geriater
Date on request
NVKG
Neuroloog
Date on request
NVN
Physician Assistant
Date on request
NIV, NVVC, NVKG, NVN
Description

Doel van dit congres is om belangrijke ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen bij oudere patiënten te delen met specialisten betrokken bij de zorg voor deze, vaak complexe en kwetsbare patiënten. Betere kennis van elkaars vakgebieden is daarom essentieel om de zorg voor deze patiënten zo optimaal mogelijk in te richten en om, in overleg met de patiënt en hun naasten, juiste behandelkeuzes te maken. Ook de behoefte naar meer wetenschappelijk onderzoek bij deze oudere patiëntengroepen gaat hiermee hand in hand en zal dan ook steeds meer een multidisciplinair karakter krijgen.


Beste collega,

Inmiddels hebben wij 2 succesvolle congressen achter de rug over cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen. Het 3e CarVascGer congres staat gepland voor 14 en 15 september 2022, weer in het historische Muntgebouw in Utrecht. Doel van dit congres is om belangrijke ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen bij oudere patiënten te delen met specialisten betrokken bij de zorg voor deze, vaak complexe en kwetsbare patiënten. Betere kennis van elkaars vakgebieden is essentieel om de zorg voor deze patiënten zo optimaal mogelijk in te richten en om, in overleg met de patiënt en hun naasten, juiste behandelkeuzes te maken. Ook de behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek bij deze oudere patiëntengroepen gaat hiermee hand in hand en zal dan ook steeds meer een multidisciplinair karakter krijgen. Doelgroep zijn de neurologen, cardiologen, internisten, klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, specialisten in opleiding, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Nieuw is dat wij nu ook de apothekers van harte willen uitnodigen.


Enkele onderwerpen die in dit 2-daagse congres aan bod komen zijn:

  • Is het zinvol om overgewicht bij ouderen te behandelen?
  • Diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen
  • Atriumfibrilleren, beroertepreventie en dementie
  • Multidisciplinaire benadering in diagnostiek en behandeling van hartfalen
  • Geriatrische cardiovasculaire farmacotherapie
  • Diagnostiek en behandeling van VTE
  • Welke specifieke aanbevelingen voor ouderen missen we in de huidige ESC-richtlijnen?
  • Syncope bij ouderen


Voor dit congres hebben wij weer nationale en internationale sprekers gevraagd om vanuit hun deskundigheid de onderwerpen te bespreken en tijdens interactieve sessies met ons in discussie te gaan over het verder optimaliseren van de zorg voor oudere patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan deze derde editie van dit congres in het Muntgebouw op 14 en 15 september 2022 in Utrecht.


Namens de programmacommissie,

Mira Assal, apotheker

Martin Hemels, cardioloog

René Jansen, klinisch geriater

Suat Simsek, internist

Noëmi Wouters, cardioloog

Patty Borsboom, organisatie

Two Hands Events BV

info@twohandsevents.nl
21250204
8, Heinsiuslaan, Rotterdam, 3051HD