This course is expired

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk

3-daagse zomercursus
cijfersepidemiologiemedisch-wetenschappelijk onderzoekwetenschappelijkmedisch-wetenschappelijk onderzoek met mensenwetenschapkwantitatief onderzoekcijferwijs

Niet eerder zijn we zo massaal met cijfers en epidemiologische begrippen omringd geraakt. Maar wat betekenen deze? Wat is veel, hoeveel is genoeg, wat is een risico, wanneer is dit (te) hoog, hoe kun je dat (goed) onderzoeken? Bijzonder relevante vragen, zeker na twee jaar coronacrisis, waarin de getallen ons om de oren vlogen.

1250
18 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 1250

Professions

Anesthesioloog
29 Jun 2022
28 Jun 2023
18 Points
ABAN
Arts
29 Jun 2022
28 Jun 2023
18 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
29 Jun 2022
28 Jun 2023
18 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
29 Jun 2022
28 Jun 2023
18 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
29 Jun 2022
28 Jun 2023
18 Points
ABAN

Skills

Kennis en wetenschap 80 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %

Speakers

dr. Willy-Anne H.J. van Stiphout

Arts en epidemioloog B
Ruim 30 jaar geleden is dr. Willy-Anne H.J. van Stiphout, arts en epidemioloog B, begonnen met het geven van onderwijs in de basisbegrippen van de epidemiologie aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen in Leiden. Kort daarna werd zij gevraagd als gastdocent bij het NIPG (thans TNO) en SSG (thans NSPOH), waar zij ruim 25 jaar het epidemiologie-onderwijs heeft (vorm)gegeven. Sinds oktober 2000 werkt zij als zelfstandig professional onder de naam STIP (Stiphout Toepassing In Praktijk) en verhuisde in 2002 naar Drenthe, met de mogelijkheid om meerdaagse cursussen “aan huis” te geven. Haar onderwijs en manier van lesgeven worden (zeer) goed gewaardeerd.

Goals

Na het volgen van de cursus ‘Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk kun je:

Cijfers beter doorgronden via kennis van de epidemiologische basisbegrippen en deze vertalen naar en toepassen in de eigen praktijk
Sneller een wetenschappelijk onderzoeksartikel beoordelen op zijn inhoudelijke en methodologische waarde (interne validiteit)
Sneller een wetenschappelijk onderzoeksartikel beoordelen op zijn relevantie en bruikbaarheid voor de eigen praktijk (externe validiteit).
Description

Nooit eerder zijn we massaal zo met cijfers en epidemiologische begrippen omringd geraakt. Die begrippen en cijfers begrijpen, goed kunnen interpreteren en toepassen is vooral voor artsen en andere professionals werkzaam in de zorg van belang.

Dus wil je als arts of zorgprofessional in deze tijd van Evidence Based Medicine:

 • grip krijgen op cijfers, begrijpen hoe deze tot stand zijn gekomen en vooral wat ze betekenen
 • je eigen patiënten/cliënten goed kunnen voorlichten over de betekenis van risico's die ze lopen
 • snel inzicht krijgen of onderzoeksresultaten ook voor jouw praktijk van belang zijn en daarbij helder en logisch leren nadenken
 • kortom. wil je cijferwijs worden?

Gun jezelf dan deze 3-daagse intensieve basiscursus epidemiologie op een mooie plek in Nederland (Zweeloo, provincie Drenthe) in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers (of neem contact op om deze cursus in-company te doen).

Leerinhoud

 • Wat is veel? De cursus begint met leren tellen en “gevoel” krijgen voor cijfers. Maten van frequentie: prevalentiecijfer, incidentiecijfer, cumulatieve incidentie.
 • Hoeveel is genoeg? Hoe leg je (causale) verbanden tussen verschillende variabelen? Maten van verband: absoluut en relatief risico, risicoverschil, odds ratio, causaliteit, relevantie voor praktijk.
 • Omgaan met risico’s. Wat zijn risicofactoren en risicogroepen? Wat is hun effect op diverse ziekten en preventie? Preventiestrategieën: hoog-risico versus hele-bevolkingbenadering.
 • Design is de basis. Hoe kun je verbanden onderzoeken? Vormen van onderzoek: vervolgonderzoek, patiënt-controle onderzoek, dwarsdoorsnede onderzoek en interventieonderzoek (RCT).
 • Statistiek en de waarheid. Precisie en validiteit. Toevalsfouten: het 95% betrouwbaarheidsinterval en systematische fouten: confounding en bias.
 • Valide vergelijken. Hoe om te gaan met confounders? Correctie voor confounding: gericht op inzicht en beredeneren. Berekening via directe standaardisatie en interpretatie lineair regressiemodel.
 • Bewust lezen. Bewust lezen WET en hulpmiddel: het 8-stippenplan.

Werkvorm

De diverse dagen bestaan steeds uit interactieve colleges aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk en (onderdelen van) wetenschappelijke artikelen, groepsopdrachten en plenaire discussies.

Zelftoets

Aan het eind van de derde cursusdag wordt een zelftoets uitgereikt. Het is aan te raden deze vrij kort na de cursus thuis te maken en daarna met enige regelmaat om te zien in hoeverre de begrippen nog voldoende bekend zijn. Omdat “If you don’t use it, you loose it” zeker ook hier geldt is het belangrijk regelmatig wetenschappelijke e.a. literatuur te lezen, en deze samen met collega’s te bespreken. Gelukkig is dat, In deze tijd van Evidence Based Medicine, een niet ongebruikelijke tijdsbesteding.

Voorbereiding

Om dit intensieve onderwijs goed te kunnen volgen is het aan te raden om in ieder geval de eerste 3 hoofdstukken te lezen uit het boek:

J.P. Vandenbroucke en A. Hofman m.m.v. W.A.H.J van Stiphout. Grondslagen der epidemiologie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2018, 7e druk, ISBN 978-90-368-1984-8. Dit boek wordt niet meer uitgegeven, maar is nog wel tweedehands verkrijgbaar. Sinds de 3e druk zijn er enkele kleine wijzigingen en in de 6e druk een paar oefeningen bijgekomen, maar de essentie in de hoofdstukken is niet veranderd. Wie over de 3e t/m 6e druk beschikt hoeft geen nieuwere aan te schaffen.

Voor alle onderwijsdagen is een rekenmachine of app (met e-machten) essentieel.

Voorbereidende opdracht

Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij je eigen praktijksituatie kun je een vraag inleveren. Dit kan een vraag zijn over een onderzoek, artikel, bepaald begrip waar je meer van wilt weten, maar het mag ook breder zijn en gaan over evidence based medicine, epidemiologie, of onderzoek. De vragen worden waar mogelijk verwerkt en opgenomen in het onderwijs.

De vraag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus per e-mail aan de docent verstuurd te zijn: info@stiptraining.nl

Ervaringen

•        Zou voor iedereen een verplicht onderwerp moeten zijn.

•        Docente kan de stof helder en levendig brengen. Epidemiologie is niet saai!

•        Ik ben er van overtuigd dat ik nu beter in staat ben artikelen te doorgronden.

•        Het is ongelofelijk knap hoe de docent zulke lastige materie begrijpelijk en boeiend kan overbrengen. Ik heb er ontzettend veel aan gehad!

•        De docent weet de leerstof heel goed uit te leggen, heeft een aanstekelijk enthousiasme, gaat heel interactief te werk en zorgt voor een veilige sfeer in de groep. Ze let ook goed op een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Al met al kost het geen enkele moeite om alle dagen van 's ochtends tot 's avonds te blijven opletten. Ik vond het erg jammer dat de cursus was afgelopen!

•  Door de levendige presentatie, de praktijkvoorbeelden, de verhalen er omheen en de interactie met de cursisten is het een afwisselende en zondermeer geslaagde cursus geworden.

•  Je kon duidelijk merken dat de cursus gegeven werd door iemand die gepokt en gemazeld is op het terrein van de epidemiologie en die bovendien het vermogen heeft om de materie op een duidelijke en overzichtelijke wijze over te brengen.De 3-daagse cursus kan zowel in-company als op de eigen locatie in Zweeloo gegeven worden, naar keuze op 3 aaneengesloten dagen (zoals hierboven beschreven met avondprogramma) dan wel in 3 losse dagen verspreid over enkele weken. In het laatste geval kan het avondprogramma komen te vervallen doordat een aantal oefeningen door de cursisten tussendoor wordt gemaakt en op de eerstvolgende cursusdag klassikaal besproken.


Bijlage

In de bijlage het complete overzicht van de nascholingsinformatie in handig afdrukformaat.


Programma

Dag 1

 • 09.30 - 10.00 uur           Kennismaking en introductie
 • Voorbereidende vragen van de cursisten komen verspreid over de dagen aan de orde in de verschillende groepsoefeningen
 • 10.00 - 12.30 uur           Inleiding en plaatsbepaling van evidence based medicine in relatie tot epidemiologie
 • Kapstok met de relevante termen
 • Maten van frequentie
 • begrippen: prevalentiecijfer, incidentiecijfer, cumulatieve incidentie                      
 • 12.30 - 14.00 uur           Lunchpauze
 • 14.00 - 17.00 uur           Maten van verband
 • begrippen: determinant, absoluut risico, relatief risico, risicoverschil, causaliteit (de odds ratio komt aan de orde bij vormen van onderzoek)
 • 17.00 - 19.00 uur           Dinerpauze 
 • 19.00 - 21.00                 Meer over risico’s
 • begrippen: risicofactor en risicogroep, preventie strategieën,
 • effectmodificatie

 Dag 2

 • 09.30 - 12.30 uur           Herhaling begrippen dag 1
 • Onderzoekdesigns
 • begrippen: vervolgonderzoek, patiënt-controle onderzoek, dwarsdoorsnede onderzoek, interventieonderzoek (RCT)                                  
 • 12.30 - 14.00 uur           Lunchpauze
 • 14.00 - 17.00 uur           Vervolg onderzoekdesigns
 • begrippen: odds ratio, afleiding en juist gebruik/interpretatie
 • Analyse: precisie
 • begrippen: toevals- versus systematische fouten, statistiek, 95% betrouwbaarheidsinterval            
 • 17.00 - 19.00 uur           Dinerpauze
 • 19.00 - 21.00                 Analyse: validiteit
 • begrippen: interne en externe validiteit, confounding, selectie- en informatiebias

Dag 3

 • 09.30 - 12.30 uur           Herhaling begrippen dag 1 en 2 a.h.v. oefening Analyse: confounding en correctie voor confounding
 • begrippen: stratificeren, effect-modificatie, directe en indirecte standaardisatie, statistische modellen m.n. het lineaire regressiemodel                                     
 • 12.30 - 14.00 uur           Lunchpauze
 • 14.00 - 17.00 uur           Interpretatie en gebruik van cijfers en onderzoeksresultaten
 • diverse oefeningen, bij voorkeur op basis van door cursisten aangeleverd materiaal, interpretatie cijfers op relevantie voor eigen praktijk
 • Het 8-stippenplan voor het lezen van wetenschappelijke literatuur met focus op relevantie voor de praktijk
 • Uitreiken zelftoets        
 • 17.00 uur                        Evaluatie en afsluiting 

STIP - Stiphout Toepassing in Praktijk

info@stiptraining.nl
0611044955
5, Klooster, Zweeloo, 7851AH