This course is expired

Long Covid webinar

coronaviruscoronalongcovid

LET OP: ER IS HELAAS GEEN ACCREDITATIE MEER TE VERDIENEN VOOR DIT WEBINAR. Extreem moe, benauwd, vergeetachtig, pijn of reukverlies; bijna de helft van de mensen die milde of matige Covid-19 doormaakten, heeft na drie maanden nog een of meerdere klachten. Ook kunnen emotionele problemen op lange termijn een belangrijke rol spelen. Op woensdag 6 juli organiseert Medische Scholing, samen met het RIVM weer een gratis en geaccrediteerd COVID-Webinar voor alle zorgprofessionals. Het thema voor deze avond is Long covid. Er wordt ingegaan op de epidemiologie, diagnostiek, behandeling en biopsychosociale factoren. In dit webinar krijgt u antwoorden op veelvoorkomende vragen als: Hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit? Hoe kun je klachten tijdig herkennen en erkennen? Wat kun je aan de patiënt uitleggen en wat zijn de mogelijkheden zijn voor behandeling?

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
06 Jul 2022
22 Jul 2022
1 Points
ABAN
Arts
06 Jul 2022
22 Jul 2022
1 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
06 Jul 2022
22 Jul 2022
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
06 Jul 2022
22 Jul 2022
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
06 Jul 2022
22 Jul 2022
1 Points
ABAN

Skills

Samenwerken 30 %
Kennis en wetenschap 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 30 %

Speakers

Dr. Gijs Elshout

Huisarts en docent Erasmus MC

Dr. Tessa van der Maaden

Epidemioloog en projecteider LongCOVID-onderzoek RIVM
Tessa van der Maaden is epidemioloog en projectleider van het LongCOVID-onderzoek bij het RIVM. Tessa is in 2016 gepromoveerd aan het VUmc (bij de afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde) en werkt sindsdien als wetenschappelijk onderzoeker bij het RIVM.

Prof. Jako Burgers

NHG leerstoelhouder 'Persoonsgerichte zorg in richtlijnen', huisartsgeneeskunde/CAPHRI Maastricht

Dr. Merel Hellemons

Longarts en long-COVID specialist Erasmus MC

Drs. Chang Ho Wessel

revalidatiearts bij Basalt
Description

Extreem moe, benauwd, vergeetachtig, pijn of reukverlies; bijna de helft van de mensen die milde of matige Covid-19 doormaakten, heeft na drie maanden nog een of meerdere klachten. Ook kunnen emotionele problemen op lange termijn een belangrijke rol spelen.

Op woensdag 6 juli organiseert Medische Scholing, samen met het RIVM weer een gratis en geaccrediteerd COVID-Webinar voor alle zorgprofessionals. Het thema voor deze avond is Long covid. Er wordt ingegaan op de epidemiologie, diagnostiek, behandeling en biopsychosociale factoren.

In dit webinar krijgt u antwoorden op veelvoorkomende vragen als: Hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit? Hoe kun je klachten tijdig herkennen en erkennen? Wat kun je aan de patiënt uitleggen en wat zijn de mogelijkheden zijn voor behandeling?


ACHTERGRONDINFO LongCOVID ONDERZOEK RIVM

Long covid is een verzamelnaam voor de aanhoudende gezondheidsklachten na een infectie met SARS-CoV2. Het RIVM doet bij een grote groep Nederlandse volwassenen en kinderen onderzoek naar hoe vaak deze langdurige gezondheidsklachten na corona voorkomen en wat de risicofactoren zijn van het krijgen van deze langdurige klachten.

Het doel van dit LongCOVID-onderzoek, dat zowel een prospectief als een retrospectief cohort omvat, is het onderzoeken van: het vóórkomen en de aard van langdurige gezondheidsklachten; het zorggebruik bij mensen met long COVID; het verlies van kwaliteit van leven van mensen met long COVID. Hierbij ligt de focus op cognitief functioneren, pijn, benauwdheid en vermoeidheid. Er wordt gekeken naar de gezondheidstoestand na 3, 6, 9 en na 12 maanden om zo het verloop van de klachten te kunnen monitoren. Gezondheidsklachten en informatie over de acute infectie, zorggebruik, vaccinaties, werk en studie worden door de deelnemers gerapporteerd middels 3-maandelijkse vragenlijsten.

Tussentijdse resultaten

Uit tussentijdse resultaten van dit LongCOVID-onderzoek blijkt dat drie maanden na besmetting met het coronavirus vrijwel de helft van de mensen nog een of meer klachten heeft. Vooral vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies komen voor. De cijfers gaan over mei tot en met december 2021. Het betreft mensen die besmet raakten met de alfavariant of de deltavariant van het virus. Een derde van de mensen die besmet raakten, heeft drie maanden later nog last van vermoeidheid. Bij 16 procent kwam kortademigheid voor, 15 procent heeft nog last van concentratieproblemen en 13 procent heeft moeite met drukke omgevingen. Voor 12 procent van de mensen geldt dat ze na drie maanden nog minder goed ruiken. Deze klachten komen onder ex-coronapatiënten anderhalf keer vaker voor dan bij mensen die andere luchtweginfecties hebben gehad.

Deze uitkomsten komen uit het vragenlijstonderzoek onder in totaal 14.572 deelnemers. Onder hen waren er 9166 die zich kort na een positieve test voor het onderzoek hadden aangemeld. Onderzoekers hebben mensen gevolgd vanaf hun positieve coronatest. Ze moesten op dat moment een vragenlijst over hun gezondheid invullen en kregen daarna die vragenlijst iedere drie maanden opnieuw. Als controlegroep deden 5406 mensen mee die geen corona hebben gehad. Zij meldden zichzelf aan na een negatieve test of werden uitgenodigd per brief uit de algemene bevolking.

MedischeScholing

info@medischescholing.nl