On-demand | COVID-19 dilemma's: boostervaccin, ethiek rondom COVID-19 vaccinatie, infectierisico's zwangeren

Let op: dit webinar is niet langer geaccrediteerd. De accreditatievragen zijn gesloten. Het is dus niet meer mogelijk om de accreditatievragen in te vullen.
covidcoronaviruscoronacovid-19Covid virusimmuunsysteem en COVID-19covid 19vaccinatiesvaccinatiebeleidvaccinerenvaccinvaccinatievaccinatieprogrammazwangerschapkinderen

In samenwerking met het RIVM, de FMS, GGD/GHOR en het NHG faciliteert MedischeScholing.nl een gratis geaccrediteerde live-uitzending. Het hoofdthema is de discussie rondom 3e vaccinatie en boostervaccin tegen COVID-19. Daarnaast zullen we ethische dilemma´s rondom COVID-19 vaccinatie behandelen en het infectierisico van COVID-19 bij zwangeren bespreken. Met de scholing willen we handvatten geven voor vragen die u kunt krijgen in de spreekkamer.

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Apothekersassistent
Date unknown
1 Points
KABIZ
Diëtist
Date unknown
1 Points
ADAP
Ergotherapeut
Date unknown
1 Points
ADAP
Huidtherapeut
Date unknown
1 Points
ADAP
Logopedist
Date unknown
1 Points
ADAP
Oefentherapeut
Date unknown
1 Points
ADAP
Optometrist
Date unknown
1 Points
ADAP
Orthoptist
Date unknown
1 Points
ADAP
Podotherapeut
Date unknown
1 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
Date unknown
1 Points
ADAP, NVBMR, NVBMR
Radiodiagnostisch laborant
Date unknown
1 Points
ADAP
Radiotherapeutisch laborant
Date unknown
1 Points
ADAP
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
1 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Doktersassistent
Date unknown
1 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
Date unknown
1 Points
ABAN
Contactlens specialist
Date unknown
1 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
Date unknown
1 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
Date unknown
1 Points
KABIZ
Longfunctieanalist
Date unknown
1 Points
KABIZ
MSU
Date unknown
1 Points
KABIZ
MSU Enkel-Voet
Date unknown
1 Points
KABIZ
Technisch Oogheelkundig assistent
Date unknown
1 Points
KABIZ
Toegepast psycholoog
Date unknown
1 Points
KABIZ
Podoposturaal therapeuten
Date unknown
1 Points
KABIZ
Registerpodoloog
Date unknown
1 Points
KABIZ
Medisch voetzorgverlener
Date unknown
1 Points
KABIZ
Vasculair Diagnostisch Laborant
Date unknown
1 Points
KABIZ
Leefstijlcoach
Date unknown
1 Points
KABIZ
Praktijkmanager
Date unknown
1 Points
KABIZ, KPM, KPM
Orthopedisch technoloog
Date unknown
1 Points
KABIZ
Physician Assistant
Date unknown
1 Points
ABAN, NAPA, NAPA
Arts
Date unknown
1 Points
ABAN
Huisarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
1 Points
NVvPO
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
1 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
1 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
1 Points
NIPK&J/NVO, NIP, NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
1 Points
NIP, NIPA&O|A&G, NIPA&O|A&G
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
1 Points
NIP, NIPA&O|A&G, NIPA&O|A&G
Psycholoog NIP
Date unknown
1 Points
NIP
Chirurg
Date unknown
1 Points
ABAN
Gynaecoloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Apotheker - Openbare Farmacie
Date unknown
1 Points
OA
Psychiater
Date unknown
1 Points
ABAN
Verpleegkundige
Date unknown
1 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
1 Points
ABAN
Internist
Date unknown
1 Points
ABAN
Bedrijfsarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
1 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
1 Points
ABAN
Sportarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Verzekeringsarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Microbioloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Orthopeed
Date unknown
1 Points
ABAN
Radioloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Revalidatiearts
Date unknown
1 Points
ABAN
Cardioloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Neuroloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Dermatoloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Plastisch chirurg
Date unknown
1 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Verloskundigen
Date unknown
1 Points
KNOV
Anesthesioloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Kno-arts
Date unknown
1 Points
ABAN
Kinderarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Radiotherapeut
Date unknown
1 Points
ABAN
Longarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Klinisch geriater
Date unknown
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Apotheker
Date unknown
1 Points
OA, ZA, ZA
Arts nucleaire geneeskunde
Date unknown
1 Points
ABAN
Uroloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Patholoog
Date unknown
1 Points
ABAN
Oogarts
Date unknown
1 Points
ABAN
Reumatoloog
Date unknown
1 Points
ABAN
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
Date unknown
1 Points
ZA
Arts klinische chemie
Date unknown
1 Points
ABAN
Neurochirurg
Date unknown
1 Points
ABAN
Klinisch geneticus
Date unknown
1 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
Date unknown
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
1 Points
V&VN, VSR, VSR

Skills

Kennis en wetenschap 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %

Program

Attachments

bc0ca02b-2f5c-4355-a7d9-055bc791294c_document.pdf
Description

Dit webinar is niet meer geaccrediteerd terug te kijken, u zult geen accreditatiepunten ontvangen voor het volgen van het webinar.


Onderwerpen

Thema 1: Boostervaccin?

Thema 2: Medische ethiek

Thema 3: Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren


Boostervaccin

Nu bijna alle inwoners van Nederland de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren wordt er meer bekend over de effectiviteit van de verschillende vaccins. Toch zijn de gevolgen van COVID-19 nog tastbaar voor de Nederlandse inwoners. Een boostervaccinatie heeft mogelijk een positieve invloed op de effectiviteit van een vaccin, maar het brengt ook vragen met zich mee:

Welke doelgroepen komen er komend najaar in aanmerking voor een boostervaccinatie en waarom? Wat zijn de dilemma's rondom een boostervaccinatie en hoe gaat de uitvoering eruit zien? Wat zijn de overwegingen van de Gezondheidsraad? Wat zijn de verwachtingen qua infectierisico voor komend najaar? Wat is de pathofysiologie achter het geven van een boostervaccinatie en welke vaccins zijn hiervoor het best geschikt?


De meest recente overwegingen van de Gezondheidsraad over het boostervaccin leest u hier.


Medische ethiek

Er zijn meerdere ethische dilemma's die ontstaan rondom vaccinatie. Het is goed om die ethische vraagstukken uit te splitsen om als zorgprofessional in de spreekkamer hier beter antwoorden op te kunnen vinden. Het doel van dit thema is geen stellingname, maar het poneren van dilemma's en ze te benaderen vanuit medisch-ethisch oogpunt. Hoogleraar Maartje Schermer, medisch ethicus en waarnemer van de gezondheidsraad, probeert hierbij zoveel mogelijk actuele dilemma's toe te lichten.


Enkele prangende vragen:

  • Waarom is er noodzaak voor een boostervaccinatie? En voor welke groepen?
  • Wat zijn de risico's van de lage vaccinatiegraad in sommige landen?
  • Heeft een zwangere een hoger risico op een IC-opname door een COVID-infectie dan een niet-zwangere en waarom? 
  • Vaccinatieplicht/dwang en de artseneed? 
  • Morele plicht om je als zorgprofessional te laten vaccineren?
  • Wat zijn de risico's van COVID-19-vaccinatie gedurende de zwangerschap?
  • Naar welke websites met betrouwbare informatie kan ik als zorgprofessional patiënten verwijzen vanuit de spreekkamer?


Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren

Zwangere vrouwen hebben een hogere kans om op de Intensive Care te belanden dan anderen bij een COVID-infectie. Juist bij deze groep heerst veel onrust en twijfel over vaccineren. Liesbeth van Leeuwen zal ingaan op de risico's van een COVID-19 infectie gedurende de zwangerschap. Daarnaast wordt de veiligheid en effectiviteit van COVID-vaccinatie bij zwangere vrouwen besproken.


COVID-nascholingen

Het afgelopen jaar faciliteerde MedischeScholing.nl in samenwerking met o.a. de LHV, het NHG en het ministerie van VWS 12 COVID-webinars met gemiddeld 18.000 zorgprofessionals per webinar. Het doel van de webinars is om zorgprofessionals actief te informeren over de ontwikkelingen rondom COVID-zorg en daarnaast snel in te spelen op vragen vanuit het werkveld binnen de dynamiek van de crisis. De webinars zijn gratis en geaccrediteerd.MedischeScholing

info@medischescholing.nl