On-demand | COVID-19 dilemma's: boostervaccin, ethiek rondom COVID-19 vaccinatie, infectierisico's zwangeren

Let op: dit webinar is niet langer geaccrediteerd. De accreditatievragen zijn gesloten. Het is dus niet meer mogelijk om de accreditatievragen in te vullen.
covidcoronaviruscoronacovid-19Covid virusimmuunsysteem en COVID-19covid 19vaccinatiesvaccinatiebeleidvaccinerenvaccinvaccinatievaccinatieprogrammazwangerschapkinderen

In samenwerking met het RIVM, de FMS, GGD/GHOR en het NHG faciliteert MedischeScholing.nl een gratis geaccrediteerde live-uitzending. Het hoofdthema is de discussie rondom 3e vaccinatie en boostervaccin tegen COVID-19. Daarnaast zullen we ethische dilemma´s rondom COVID-19 vaccinatie behandelen en het infectierisico van COVID-19 bij zwangeren bespreken. Met de scholing willen we handvatten geven voor vragen die u kunt krijgen in de spreekkamer.

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
1 Points
ABAN
Apotheker
1 Points
OA, ZA
Apotheker - Openbare Farmacie
1 Points
OA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
1 Points
ZA
Apothekersassistent
1 Points
KABIZ

Skills

Kennis en wetenschap 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %

Program

Description

Dit webinar is niet meer geaccrediteerd terug te kijken, u zult geen accreditatiepunten ontvangen voor het volgen van het webinar.


Onderwerpen

Thema 1: Boostervaccin?

Thema 2: Medische ethiek

Thema 3: Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren


Boostervaccin

Nu bijna alle inwoners van Nederland de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren wordt er meer bekend over de effectiviteit van de verschillende vaccins. Toch zijn de gevolgen van COVID-19 nog tastbaar voor de Nederlandse inwoners. Een boostervaccinatie heeft mogelijk een positieve invloed op de effectiviteit van een vaccin, maar het brengt ook vragen met zich mee:

Welke doelgroepen komen er komend najaar in aanmerking voor een boostervaccinatie en waarom? Wat zijn de dilemma's rondom een boostervaccinatie en hoe gaat de uitvoering eruit zien? Wat zijn de overwegingen van de Gezondheidsraad? Wat zijn de verwachtingen qua infectierisico voor komend najaar? Wat is de pathofysiologie achter het geven van een boostervaccinatie en welke vaccins zijn hiervoor het best geschikt?


De meest recente overwegingen van de Gezondheidsraad over het boostervaccin leest u hier.


Medische ethiek

Er zijn meerdere ethische dilemma's die ontstaan rondom vaccinatie. Het is goed om die ethische vraagstukken uit te splitsen om als zorgprofessional in de spreekkamer hier beter antwoorden op te kunnen vinden. Het doel van dit thema is geen stellingname, maar het poneren van dilemma's en ze te benaderen vanuit medisch-ethisch oogpunt. Hoogleraar Maartje Schermer, medisch ethicus en waarnemer van de gezondheidsraad, probeert hierbij zoveel mogelijk actuele dilemma's toe te lichten.


Enkele prangende vragen:

  • Waarom is er noodzaak voor een boostervaccinatie? En voor welke groepen?
  • Wat zijn de risico's van de lage vaccinatiegraad in sommige landen?
  • Heeft een zwangere een hoger risico op een IC-opname door een COVID-infectie dan een niet-zwangere en waarom? 
  • Vaccinatieplicht/dwang en de artseneed? 
  • Morele plicht om je als zorgprofessional te laten vaccineren?
  • Wat zijn de risico's van COVID-19-vaccinatie gedurende de zwangerschap?
  • Naar welke websites met betrouwbare informatie kan ik als zorgprofessional patiënten verwijzen vanuit de spreekkamer?


Vaccinatie en infectierisico bij zwangeren

Zwangere vrouwen hebben een hogere kans om op de Intensive Care te belanden dan anderen bij een COVID-infectie. Juist bij deze groep heerst veel onrust en twijfel over vaccineren. Liesbeth van Leeuwen zal ingaan op de risico's van een COVID-19 infectie gedurende de zwangerschap. Daarnaast wordt de veiligheid en effectiviteit van COVID-vaccinatie bij zwangere vrouwen besproken.


COVID-nascholingen

Het afgelopen jaar faciliteerde MedischeScholing.nl in samenwerking met o.a. de LHV, het NHG en het ministerie van VWS 12 COVID-webinars met gemiddeld 18.000 zorgprofessionals per webinar. Het doel van de webinars is om zorgprofessionals actief te informeren over de ontwikkelingen rondom COVID-zorg en daarnaast snel in te spelen op vragen vanuit het werkveld binnen de dynamiek van de crisis. De webinars zijn gratis en geaccrediteerd.MedischeScholing

info@medischescholing.nl