This course is expired

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - editie 2023

Jaarcongrescongreshechtingsproblematiekhechting

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en / of kind sprake is van een trauma.

299
0-7 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 299
Includes : Koffie, thee en lunchbuffet; Congresmap (digitaal); Hand-outs (digitaal)
Excludes : BTW
Discounts
€ 24
01 Jun 2023
01 Jul 2023

Professions

Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
5 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
5 Points
ABSG

Speakers

Dr. Guido van de Luitgaarden

Dagvoorzitter

Prof. Dr. Marrie Bekker

Spreker

Dr. Anne Tharner

Spreker

Dr. Marije Verhage

Spreker

Dr. Anouk Spruit

Spreker

Drs. Elsien Hofstra

Spreker

Dr. Fabiënne Naber

Spreker

Dr. Tommy Hendriks

Spreker

Prof. Dr. Sheri Madigan

Spreker

Drs. Guus Feron

Congresmanager
Description

Wat leer je?

  • Hechting in relatie tot emotieregulatie en psychopathologie
  • Toepassing van de gehechtheidstheorie in wetenschap en praktijk
  • Gehechtheidsproblematiek en depressieve klachten
  • Interpretatie en toepassing van verschillen in kernbegrippen uit de gehechtheidstheorie
  • De klinische praktijk van gehechtheidsproblematiek bij jeugdigen met een LVB
  • De ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (sociale en hun emotionele ontwikkeling) bij mensen met autisme
  • Intergenerationele overdracht van hechtingsstijlen


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals die met cliënten, patiënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit hun werk met regelmaat te maken krijgen met hechtingsproblematiek. Te denken valt aan onder meer gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, gezinshuisouders, (ambulant) gezinsbegeleiders, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en vaktherapeuten.


Euregionaal Congresburo

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.
info@congresburo.com
0432057962
2, De Mandel, A, Maastricht, 6227CS