This course is expired

Opleiding Systemisch Begeleiden

systemischsystemisch begeleidenbegeleidengezinnen

In de opleiding Systemisch begeleiden leer je volwassenen en gezinnen begeleiden voor een in overleg vastgesteld aantal sessies met een uitloop maximum. De sessies zijn gericht op beperkte hulpvragen en het versterken van de eigen competentie. De basis van de opleiding bestaat uit het toepassen van contextuele/systeem therapeutische theorieën in de praktijk door middel van handelingsgericht werken. Belangrijk: Deze opleiding is het meest geschikt als incompany omdat systemisch begeleiden vooral sterk is als een volledig team op deze manier gaat werken. Individuele inschrijvingen kunnen wellicht -in overleg met alle partijen- aanhaken bij een incompany uitvoering.

895
26-75 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 895
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
75 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
75 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
75 Points
Registerpl
GGZ-agogen
75 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
75 Points
Registerpl

Goals

Na afloop van de cursus:

Heeft de cursist inzicht in systemen en hoe deze te bekijken.
Heeft de cursist basisvaardigheid in het gebruik van systeemtherapeutische vaardigheden.
Heeft de cursist globale kennis van en inzicht in theoretische stromingen binnen de systeemtherapie.
Heeft de cursist kennis van en inzicht in de verschillende te gebruiken technieken van diverse systemische stromingen.
Heeft de cursist kennis van de overkoepelende technieken en methoden binnen de systeemtherapie.
Heeft de cursist kennis van competentie versterkende vaardigheden.
Kan de cursist de genoemde technieken hanteren.
Kan de cursist invoegen in een gezinssysteem.
Kan de cursist met de gezinsleden doelen opstellen.
Kan de cursist zijn geleerde vaardigheden inzetten om het gezin te ondersteunen.
Kan de cursist met zijn vaardigheden de competentie(s) versterken van het gezin.
Description

In de opleiding zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

Dag 1: Inleiding

Op dag 1 staat de inleiding en verdieping in de verschillende theoretische stromingen met als basis de

systeemtherapie centraal. Bij elke stroming wordt specifiek gekeken hoe deze kan bijdragen aan de

begeleiding van gezinnen. Daarna zullen algemene systemische principes worden besproken die het katern

vormen waar men mee werkt, denk hierbij aan de verschillende perspectieven, expert- vs. consulentrol, etc.

De theorie zal met voorbeeldrollenspelen en film begeleid worden om zo educatief te ondersteunen.

Dag 2: Begeleidingsproces

Tijdens dag 2 zal het begeleidingsproces worden besproken en uitgelegd. Aan bod komen aspecten als

invoegen, hulpvragen, doelen stellen en competenties. Een en ander wordt aangeleerd middels het katern van

de “Yucel-methode”.

Het gebruik van visueel materiaal zoals de poppetjes en de Yucel-methode is een belangrijke ondersteuning,

juist voor kinderen, lager opgeleiden of andere culturen. Dit zal middels presentatie en in rollenspelen

geoefend worden.

Dag 3: Gesprekstechnische vaardigheden

Op dag 3 worden gesprekstechnische vaardigheden geoefend voortvloeiend uit de theoretische stromingen

door middel van presentaties en rollenspelen.

Aan bod komen: de structuur van het gezin beïnvloeden, competenties versterken middels heretiketteren,

circulaire vragen stellen, narratieven gebruiken en opdrachten geven.

Dag 4: Vraaggericht werken

In de afronding van de opleiding zal vervolgens uitgebreid vraaggericht gewerkt worden. Ervaringen en/of

problemen worden gedeeld om samen te kijken hoe casuïstiek aangepakt kan worden. Belangrijke vraag

hierbij is: “Hoe kom je uit de probleemcirkel?” Dit vraaggestuurd onderwijs is bedoeld het geleerde te oefenen

en ook echt in de praktijk te brengen.


Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB