Professions
Companies
155 Results
GGZ-agogen
22 Oct
Oct
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Online
48-77
In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.
€ 1395
26 Oct
Oct
09:30

SeeTrue Mindfulness

Physical course - series
Online
15-85.5
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk.
€ 790
26 Oct
Oct
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Utrecht
Je leert inhoudelijk over cognitief gedragstherapeutisch werken, het proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie.
€ 1700
29 Oct
Oct
10:00

Stichting Presentie

Physical course - series
De Pionier Utrecht
36-58
Tijdens de cursusbijeenkomsten wordt de presentietheorie rond het betreffende thema behandeld in een mengvorm van inleidingen, filmpjes, groepsbesprekingen en andere werkvormen.
€ 1630
01 Nov
Nov
00:00

Euregionaal Congresburo

Incompany
Online
7
Meer dan een kwart van alle kinderen tussen de 1 en de 4 jaar kampen met in- en doorslaapproblemen. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van een kind en zet de ouder-kindrelatie onder druk. Tijdens de derde editie van dit congres komen weer allerlei aspecten van slaapproblemen op jonge leeftijd aan bod.
€ 295
01 Nov
Nov
09:00

MatriXmethode Instituut

Webinar
Online
30-48
Herken je dat veel mensen die je helpt moeite hebben om zich te concentreren, prikkelbaar zijn of een kort lontje hebben? Hebben jouw cliënten klachten door overmatige stress, overspannenheid en uitputting? Weet je niet hoe je zo iemand, ondanks al je kennis, snel en succesvol kunt helpen?
€ 350
Company Logo
01 Nov
Nov
09:00

MatriXmethode Instituut

Webinar
Online
30-33
Herken je dat bij vrijwel alle behandeltechnieken het uitgangspunt is dat je over problemen moet praten? Hoe belastend is het voor de cliënt om steeds weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen? En hoe belastend is het voor jou als professional om steeds opnieuw dat verhaal te moeten aanhoren?
€ 795
Company Logo
01 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
30-76
n deze cursus leer je hoe je de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling, V (verkort) en R² (revised)) kunt toepassen, interpreteren en vertalen naar de praktijk.
€ 1295
01 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-991
In deze opleiding maak je je de herstelbenadering eigen en leer je anderen coachen bij die manier van werken. Je leert feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen herkennen, met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen. Met deze opleiding op zak kun je je inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog.
€ 5100
02 Nov
Nov
09:30

Medilex BV

Physical course - single
Slot Zeist
15-16
Alle ins en outs overzichtelijk, compact en direct toepasbaar in uw praktijk
Tijdens deze driedaagse cursus wordt alle relevante wetgeving besproken, krijgt u tal van handvatten en worden veel praktijkvoorbeelden met u besproken.
€ 1095
Company Logo
02 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
Amsterdam
22-36
oplossingsgericht coachen
Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose.
€ 905
02 Nov
Nov
12:30

Leids Congres Bureau B.V.

Physical course - single
Aristo Amsterdam
3-4
Middagsymposium
Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.
€ 260
02 Nov
Nov
14:15

Logacom bv

Physical course - single
Online
Het versterken van mediawijsheid in onderwijs en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
€ 134
03 Nov
Nov
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
2.5-5
Theorie en praktijk
Wat zijn de criteria voor het beoordelen van wilsonbekwaamheid? En wat zijn de kwaliteitseisen waaraan een vertegenwoordiger moet voldoen?
€ 395
Company Logo
03 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-22
Het doel van motiverende gespreksvoering is het op gang brengen van gedragsverandering bij cliënten, via het ontwikkelen van de motivatie.
€ 520
map icon