This course is expired

EMDR bij ouderen: 2-daagse cursus

EMDREMDR therapieEye Movement Desensitization and Reprocessingouderenkwetsbaren

Deze workshop concentreert zich op de toepassing van EMDR bij ouderen die thuis of in een zorginstelling wonen, en die verhoogd kwetsbaar zijn.

595
12 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 595
Includes : koffie/thee, lunch en studiemateriaal

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
12 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
12 Points
FGzPt, EMDR
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
12 Points
FGzPt
Psycholoog NIP
12 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
12 Points
NIP
Description

De praktijk leert dat EMDR ook bij ouderen over het algemeen goed toepasbaar en effectief is. Adequate behandeling stelt echter speciale eisen aan de behandelaar bij het herkennen van een hulpvraag, diagnostiek en behandeling. Ook is het van belang om aansluiting te vinden, vertrouwen op te bouwen en de werkwijze af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt.


Deze workshop concentreert zich op de toepassing van EMDR bij ouderen die thuis of in een zorginstelling wonen, en die verhoogd kwetsbaar zijn door een zeer hoge leeftijd, cognitieve stoornissen, beperkingen op lichamelijk gebied of psychiatrische comorbiditeit.

GERION VUmc

GERION is het nascholingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg. GERION verzorgt de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, kaderopleidingen, nascholingen en training & coaching.
gerion@amsterdamumc.nl
0204448237
1109, De Boelelaan, Amsterdam, 1081HV