Affectfobietherapie

affectfobieaffectfobietherapiecraftaambulante GGZdepressieangststoornis

De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ.

05 sep. 2024
09:30 - 16:30
995
22-28 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 995

Date and Location

05 sep. 2024
09:30
17 okt. 2024
16:30
Vitruviusweg 2, 5624AD, Eindhoven

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
24 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
24 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
24 Points
FGzPt
Physician Assistant
22 Points
NVvP-psych
Psychiater
22 Points
NVvP-psych

Goals

Dit leer je:

Na afloop van de module ben je vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan.
Je kunt klachten vertalen in een innerlijk conflict;
Je bent in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken;
Tevens kun je de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren;
Bovendien ben je in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen;
Er wordt gewerkt met theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen.
Description

De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. AFT wordt toegepast in de BGGZ en in de SGGZ.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en daarmee geassocieerde angst in de gedragstherapeutische term affectfobie. In de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie.

AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak.

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen. 

RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD