This course is expired

Psychosociale gevolgen van kanker in het gezin

praktische toepassingenemotionele ontwikkelingemotioneelangst na kankerkankerfamilierelatiespsychische problemencommunicatie

Als een ouder of kind/jongere in een gezin de diagnose kanker krijgt, wordt het hele gezin hierdoor getroffen. Wil jij als hulpverlener zo’n gezin beter kunnen ondersteunen, zowel praktisch als emotioneel? In deze cursus krijg je inzicht in de verschillende fases van de ziekte en in hoe ouders en kinderen (0-23 jaar) omgaan met kanker in het gezin. Je leert hoe je het gezin kunt begeleiden bij onder meer psychische klachten, communicatie, opvoeden en stressregulatie.

695
0-15 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 695
Includes : lunch en digitale literatuur
Excludes : eventuele boeken

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
8.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
8.5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
8.5 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
15 Points
FGzPt

Speakers

dr. Marthe Egberts PhD

Docent

drs. Carine Kappeyne van de Coppello

Docent
Description

Wat leer je?

Aan het einde van deze cursus heb je kennis over:

  • hoe gezinnen zich aanpassen in verschillende fases van de ziekte en hoe ze omgaan met ingrijpende veranderingen
  • begrip, reacties en behoeftes van kinderen van verschillende leeftijden, in gezinnen waarin iemand kanker heeft
  • het belang van blijven opvoeden in tijden van stress
  • een stepped-care model van psychosociale behandeling (incl. informatie over wanneer en waarnaar te verwijzen)

Je hebt de vaardigheden om:

  • te communiceren over kanker, aansluitend bij verschillende ontwikkelingsfases van kinderen. 
  • een gezin te begeleiden in het omgaan met emoties in reactie op de diagnose kanker bij een gezinslid. We besteden aandacht aan emoties in de verschillende ontwikkelingsfases en hoe daarbij aan te sluiten. Stressregulatie en de Window of Tolerance krijgen daarbij extra aandacht.
  • ouders bewust te maken van hun opvoedingspatronen en hen daarin te begeleiden. 

Je kunt reflecteren op:

  • je eigen manier van handelen in relatie tot kanker en het omgaan met gezinnen die hierdoor getroffen worden


 

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS