Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking

verstandelijke beperkingverstandelijk beperkteverstandelijk beperktenADHDASSEMDR therapieEMDR basisprotocolEMDR toepassen

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.

29 mrt. 2024
09:30 - 16:30
595
6-18 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 595

Date and Location

29 mrt. 2024
09:30
24 mei 2024
16:30
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht
21 mrt. 2025
09:30
16 mei 2025
16:30
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht

Professions

Cognitief gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
15 Points
FGzPt
12 Points
EMDR

Speakers

dr. Liesbeth Mevissen

Docent
Liesbeth Mevissen is ortho­peda­goog generalist, klinisch psycho­loog, psychotraumathera­peut en EMDR super­visor. Zij is gepromoveerd op onder­zoek naar PTSS bij mensen met een ver­stande­lijke beper­king. Liesbeth werkt vanuit haar eigen Praktijk voor Psychotrauma als thera­peut, super­visor, docent en onder­zoeker. Daarnaast is zij verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum.

Goals

Je leert:

Het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen.
Met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5.
Op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR.
Hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS.
Hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken.
Wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd.
Description

De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & de Jongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiënt zelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld.

In deze cursus komt aan bod:

  • diagnostiek van PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij mensen met een VB met de DITS-LVB
  • EMDR therapie bij mensen met een VB en (complex) psychotrauma
  • hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie van de EMDR behandeling
  • hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kunt inzetten om zo je behandeling effectiever te maken

Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDR behandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS