ONLINE ZOOM ACT BASISOPLEIDING

Acceptance and Commitment Therapycognitieve gedragstherapiegedragstherapieACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk.

11th Jan 2022
09:30 - 13:00
790
15-85.5 Points
Online
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 790

Date and Location

11 Jan 2022
09:30
15 Feb 2022
13:00
Online
28 Jan 2022
09:30
11 Mar 2022
13:00
Online

Professions

Diëtist
Date unknown
62 Points
ADAP
Ergotherapeut
Date unknown
62 Points
ADAP
Huidtherapeut
Date unknown
62 Points
ADAP
Logopedist
Date unknown
62 Points
ADAP
Oefentherapeut
Date unknown
62 Points
ADAP
Optometrist
Date unknown
62 Points
ADAP
Orthoptist
Date unknown
62 Points
ADAP
Podotherapeut
Date unknown
62 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
Date unknown
62 Points
ADAP
Radiodiagnostisch laborant
Date unknown
62 Points
ADAP
Radiotherapeutisch laborant
Date unknown
62 Points
ADAP
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
31 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
30 Points
LV POH-GGZ
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
37 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
37 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
37 Points
FGzPt
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
30 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
30 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
30 Points
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
85.5 Points
Registerpl
Gedragstherapeut
Date unknown
31 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
31 Points
VGCt
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
31.5 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
31 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
NIPK&J/NVO - 31.5 Points, NIP - 31 Points - null Points, NIP - 31 Points
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
NIP - 31 Points, NIPA&O|A&G - 15 Points - null Points, NIPA&O|A&G - 15 Points
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
NIP - 31 Points, NIPA&O|A&G - 15 Points - null Points, NIPA&O|A&G - 15 Points
Psycholoog NIP
Date unknown
31 Points
NIP
Beroepscoach
Date unknown
28 Points
NOBCO
Verpleegkundige
Date unknown
31 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Fysiotherapeut
Date unknown
73 Points
KRF, KNGF, KNGF
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Psychotherapeut
Date unknown
37 Points
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
VSR - 28 Points, V&VN - 31 Points - null Points, V&VN - 31 Points
Description

Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!


SeeTrue Mindfulness

opleiding@seetrue.nl
0433020075
13, Duitsepoort, a, Maastricht, 6221VA