This course is expired

Suïcidaliteit in de GGZ

Hoe krijgen we het aantal zelfdodingen omlaag?
suïcidaliteitggzsuïcidepreventiesuïciderisicosuïcidale cliëntenSuïcidechronische suïcidaliteit

Suïcidaliteit is een erg complexe kwestie, met een grote impact op iedereen die erbij betrokken is. Nog te vaak wordt er geen hulp gezocht, omdat mensen zich bijvoorbeeld schamen of bang zijn voor vooroordelen wanneer het gaat om suïcidale gedachten. Voor hulpverleners in de GGZ is het daarom belangrijk om openlijk te praten over het onderwerp suïcidaliteit. De GGZ is namelijk één van de meeste doeltreffende manieren als het gaat om het voorkomen van zelfdoding. Maar het juist omgaan met en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag is voor jou als zorgprofessional geen gemakkelijke opgave.

375
0-6 Points
Congres
Physical course - single

Prices

Regular € 375
Discounts
€ 35
Collegakorting

Professions

Geestelijk verzorger
Accreditation in request
SKGV
Gezondheidszorgpsycholoog
4 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
4 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
4 Points
FGzPt
Orthopedagoog-generalist
6 Points
NIPK&J/NVO

Skills

Medische handelen 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Program

Description

In 2022 zijn in Nederland 1.916 mensen overleden door suïcide. Dit zijn gemiddeld ruim vijf zelfdodingen per dag. Onder jongeren van 10 tot 30 jaar is het de meest voorkomende doodsoorzaak. Van alle mensen die overlijden door zelfdoding is 40% bekend bij de geestelijke gezondheidszorg.

 

Suïcidaliteit is een erg complexe kwestie, met een grote impact op iedereen die erbij betrokken is. Nog te vaak wordt er geen hulp gezocht, omdat mensen zich bijvoorbeeld schamen of bang zijn voor vooroordelen wanneer het gaat om suïcidale gedachten. Voor hulpverleners in de GGZ is het daarom belangrijk om openlijk te praten over het onderwerp suïcidaliteit. De GGZ is namelijk één van de meeste doeltreffende manieren als het gaat om het voorkomen van zelfdoding. Maar het juist omgaan met en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag is voor jou als zorgprofessional geen gemakkelijke opgave.

 

Tijdens dit congres – ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie – besteden we daarom onder meer aandacht aan de kenmerken van chronisch suïcidale mensen; hoe handel je als hulpverlener en hoe pak je het aan? We zullen stilstaan bij de verschillende vormen van suïcidaliteit en het belang van klinische differentiatie. We bespreken de inzet van ervaringsdeskundigheid en het betrekken van naasten in de behandeling en gaan in op suïcide en suïcidaliteit bij mannen en jongeren. Deze dag biedt jou als GGZ-hulpverlener zowel inspiratie als praktische handvatten voor het verlenen van zorg omtrent suïcidaliteit.

 

Doelgroep

GGZ-professionals, zoals psychiaters, (klinisch- en GZ-)psychologen, (sociaal psychiatrisch)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psycho- en systeemtherapeuten, geestelijk verzorgers.

Leids Congres Bureau B.V.

info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX