This course is expired

Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen

relationeel werkenrelationeel

‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch we denken.’ (Baart, 2017)

345
0-5 Points
Congres
Physical course - single

Prices

Regular € 345
Excludes : btw
Discounts
€ 24
Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is.

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Accreditation in request
ABC1
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Huisarts
Accreditation in request
ABC1

Speakers

Prof. dr. Jim van Os

Hoogleraar psychiatrie en voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht

Prof. dr. Philippe Delespaul

Hoogleraar Innovatie in de ggz op de Universiteit Maastricht en bij Mondriaan

Anja Wouters

Eigenaar SennZi, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Ben Venneman

Innovator en trainer/opleider in zorg, welzijn en sociale domein

Marjan Hof

Psychiatrisch verpleegkundige, eigenaar We-Fixx

Program

Description

De samenleving is onrustig. Er doen zich crisissen voor op vele maatschappelijke gebieden, polarisaties tussen groepen mensen zijn aan de orde van de dag, een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheden wordt dagelijks genoemd in allerlei sociale media.

Tegelijkertijd zijn professionals in zorg, welzijn en publieke diensten op zoek naar passende antwoorden en oplossingen bij de onrust en dagelijkse vraagstukken van burgers. Afstemmen en aansluiten bij de werkelijkheid van burgers en hulpvragers zijn daarbij voor professionals geen eenvoudige opgave. De actuele maatschappelijke context met een klemtoon op beheersing, verantwoording en verzakelijking stelt grenzen aan wat ze mogen, wat ze kunnen binnen institutionele kaders.

 

Kan het anders?

Dit congres gaat op zoek naar een hernieuwd houvast voor professionals in het brede veld van GGZ, zorg en welzijn. We presenteren het ‘relationeel werken’ als antwoord. Relationeel werken betekent voor ons dat we de zorg- of hulpvrager opvatten als iemand die leeft in en uit relaties, in zijn context met verschillende rollen (moeder, broer, buurman, vrijwilliger of vriendin). Waarbij onderliggend bij veel (hulp)vragen een diep verlangen schuil gaat naar erkenning, erbij horen, gezien worden en van betekenis zijn.

 

Baart (2019) stelt het kort en krachtig: werkelijk relationeel werken is een andere manier van zorggeven en hulpverlenen: anders bedacht, anders gericht en op iets anders uit. De relatie tussen hulpvrager en professional leert wat goed is om te doen, wat op het spel staat in de relatie; niet evidence-based interventies is de focus, noch je eigen bedoelingen of gemeentelijke ambities.

Tegen deze achtergrond geven de inleiders in hun presentaties antwoorden op de vragen: Wat is de betekenis van relationeel werken voor burgers, cliënten en professionals? Hoe doe je dat in je dagelijkse praktijk? Hoe ontwikkelen een professional, team of organisatie kwaliteitsbewustzijn, passend bij relationeel werken? Zijn er al voorbeelden van deze vernieuwende praktijk?

 

Doel congres

Een pleidooi om in deze tijden van beheersing, verantwoording en verzakelijking het relationeel werken in de kern van zorg- en hulpverlenen te plaatsen.

De uitwisseling tussen inleiders en deelnemers (onderling) over de praktijk van relationeel werken geeft inspirerende gedachten, uitdagende perspectieven voor het eigen handelen en handvatten om in de organisatie aan de slag te gaan.

Leids Congres Bureau B.V.

info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX