Functieanalyse en betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art

functieanalysebetekenisanalyseFABAGCtbehandelen

In de tweedaagse cursus functieanalyse en betekenisanalyse (FABA) binnen (G)GCt wordt duidelijk gemaakt welke werkwijze momenteel wordt voorgesteld en hoe de expliciete samenhang is van het behandelplan en de daarin specifieke interventies.

13th May 2022
09:30 - 17:00
585
12-19.5 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 585
Excludes : Cursusmateriaal.

Date and Location

13 May 2022
09:30
27 May 2022
17:00
Online

Professions

Physician Assistant
Date on request
12 Points
NVvP-psych
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date on request
16 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date on request
16 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date on request
16 Points
FGzPt
Gedragstherapeut
Date on request
12 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date on request
12 Points
VGCt
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date on request
19.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
19.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date on request
19.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date on request
19.5 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date on request
19.5 Points
NIP
Psychiater
Date on request
12 Points
NVvP-psych
Psychotherapeut
Date on request
FGzPt - 16 Points, NVP - 12 Points - null Points, NVP - 12 Points
Description

Het model van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt) biedt een kader waarbij gebruik wordt gemaakt van functieanalyse en betekenisanalyse (FA en BA) als basis voor het opstellen en zo nodig bijsturen van een behandeling. Deze werkwijze werd in 1983, door Kees Korrelboom en Bobby Kernkamp, voor het eerst beschreven en in 2004 verder uitgewerkt door middel van een Handboek. In 2014 verscheen de geheel herziende versie van het Handboek, waarin een forse stap is gezet in de wijze waarop FA en BA worden opgesteld en worden gebruikt. De ervaring leert dat het betrekkelijk veel vraagt van therapeuten als zij deze stap (van 2004 naar 2014) willen (mee)maken. Dat geldt onverkort voor supervisoren die te maken krijgen met supervisanten/cursisten die les krijgen uit het nieuwe Handboek en ook voor opleiders die er les uit ‘moeten’ geven. Het uitgangspunt van de cursusdagen is dat de deelnemer(s) actieve kennis hebben van en ervaring hebben met het gebruik van FABA. De cursus is niet geschikt voor een (eerste) kennismaking met FABA en minder geschikt voor het opfrissen van weggezakte kennis.


Tijdens deze twee dagen worden de verschillen tussen de Handboeken uit 2004 en 2014 kort geschetst, maar wordt vooral in gegaan op de werkwijze die momenteel wordt voorgesteld. De eerste dag is vooral gericht op kennisoverdracht en initiële oefeningen. De tweede dag staat meer in het teken van uw eigen ervaringen met de huidige werkwijze bij het gebruik van FABA.


Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ