ONLINE Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

triple problematiekverslavingLVBpsychische stoorniscomplexe problematieklicht verstandelijke beperking

De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek.

11th Oct 2021
10:00 - 17:30
320
6-7 Points
Online
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 320
Includes : Van Duijvenbode, N., van der Nagel, J., Didden, R. (2020). Praktijkboek triple problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Date and Location

11 Oct 2021
10:00
17:30
Online

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
6 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
6 Points
LV POH-GGZ
Verslavingsarts KNMG
Date unknown
6 Points
VVGN
Physician Assistant
Date unknown
6 Points
VVGN
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
6 Points
FGzPt
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
6 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
6 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
6 Points
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
7 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
7 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
7 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
7 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
7 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
7 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
6 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
6 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
6 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
6 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date unknown
6 Points
NIP
Verpleegkundige
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Psychotherapeut
Date unknown
6 Points
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Description

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.


Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.


Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ