Basiscursus Schematherapie

Schematherapieschematherapie toepassenschematherapeutisch procespersoonlijkheidsproblematiek

Schematherapie is inmiddels een bekende behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. De eerste onderzoekresultaten laten zien dat deze therapie effectief is en goed toegankelijk voor behandelaren en patiënten. Er is een groeiende belangstelling voor schematherapie. Psy-zo! biedt daarom meerdere keren per jaar de basiscursus schematherapie aan.

06 jun. 2024
09:00 - 17:00
1145
20-33 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1145
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur

Date and Location

06 jun. 2024
09:00
05 jul. 2024
17:00
Zernikepark 12, 9747AN, Groningen
06 sep. 2024
09:00
15 okt. 2024
17:00
Zernikepark 12, 9747AN, Groningen
10 okt. 2024
09:00
08 nov. 2024
17:00
Hertsenbergweg 1, 8041BA, Zwolle

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
33 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
33 Points
FGzPt
20 Points
EMDR

Speakers

Renske Wichers

Docent
drs. K. (Renske) Wichers is klinisch-psycholoog en psychotherapeut (BIG). Daarnaast is zij geregistreerd supervisor schematherapeut (vereniging schematherapie) en VGCt-erkend cognitief gedragstherapeut en supervisor. Zij is werkzaam bij IPGGZ en geeft zowel individuele als groepsschematherapie. Nu vooral aan volwassenen, maar in het verleden heeft zij ook schematherapie gegeven aan jongeren vanaf 14 jaar.
Description

Inhoud

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiele- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.


Leerdoelen

De deelnemers hebben na afloop van de cursus kennis van de theoretische basis van de schematherapie en kunnen deze toepassen in hun eigen praktijk. Ze kunnen na afloop een casusconceptualisatie uitwerken van eigen patiënten en op basis hiervan interventies kiezen en inzetten. Ze hebben na afloop kennis van en geoefend met cognitieve en experiëntiele technieken als ook met technieken gericht op de therapeutische relatie. Deelnemers zijn in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor schematherapie. De nadruk zal liggen op het gebruik van het modusmodel bij cluster b en c problematiek, de therapeutische relatie ( limited reparenting) experiëntiele technieken en het versterken van de gezonde volwassene.

Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN