This course is expired

Vervolgcursus CGT

CGTcognitieve gedragstherapiecognitieve gedragstherapeutische technieken

Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om (onder supervisie) cognitieve gedragstherapieën (op maat) bij complexe problematiek te kunnen uitvoeren.

24th Aug 2021
08:30 - 16:30
3295
100-125 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 3295
Includes : koffie, thee en lunch, exclusief literatuur

Date and Location

24 Aug 2021
08:30
21 Dec 2021
16:30
Groningen
Groningen
Zernikepark, 12

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
125 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
125 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
125 Points
FGzPt
Gedragstherapeut
Date unknown
100 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
100 Points
VGCt
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
100 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
100 Points
NIPK&J/NVO
Psychotherapeut
Date unknown
125 Points
FGzPt
Description

Uitgangspunt van de cursus is dat individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. Naast het goed kunnen hanteren en uitvoeren van protocollaire behandelingen zal de cognitief gedragstherapeut ook in staat moeten zijn om, zeker bij complexe problematiek, de behandelingen op maat te maken om behandel succes te optimaliseren. In de cursus wordt daarom geoefend met enerzijds de conceptuele vaardigheden die nodig zijn om met behulp van individuele analyses (HT, FA-BA’s) behandelplannen op maat te maken en anderzijds met de procedurele vaardigheden die nodig zijn om de bestaande protocollaire behandelingen goed uit te kunnen voeren alsmede met aanvullende vaardigheden voor complexe problematiek.


Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN