This course is expired

Leergang Zelfverwondend gedrag

Zelfverwondend gedragCCEgedragskundigen

In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en psychiaters meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek.

19 mrt. 2024
09:00 - 17:00
2390
30 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 2390
Includes : Digitale literatuur, boek en lunch

Date and Location

19 mrt. 2024
09:00
10 sep. 2024
17:00
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
30 Points
ABAN-C2, ABAN
Arts
30 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
30 Points
ABAN, ABAN-C3
Arts indicatie en advies KNMG
30 Points
ABAN, ABAN-C3
Arts infectiebestrijding KNMG
30 Points
ABAN, ABAN-C3

Goals

Na afloop van deze leergang:

heb je kennisgenomen van wat de visie van het CCE is over ernstig probleemgedrag en zelfverwonding
weet je wat hierin de rol is van de verschillende professionals en wat dit betekent voor jouw positie en wat jij hierin nodig hebt
weet je wat de idiografische theorie inhoudt en heb je hiermee geoefend en dit toegepast op een eigen casus uit jouw praktijk
weet je wat de relatie is tussen idiografische theorie en wat dit betekent voor het maken van een keuze voor interventies
weet je wat de verschillende manieren zijn van methodisch werken en ben je in staat kritisch te reflecteren op je rol in het methodisch proces bij zelfverwondend gedrag
kun je benoemen wat het belang is van samenwerking met teams, verwanten en cliëntvertegenwoordigers en kun je aan de slag gaan met wat zij hierin willen verbeteren/versterken
kun je reflecteren en evalueren met elkaar hoe om te gaan met dilemma’s/vraagstukken die zich voordoen op de verschillende thema’s zoals ethische dilemma’s
weet je wat het belang en de invloed zijn van organisatorische aspecten bij het (omgaan met) ernstig probleemgedrag
kun je kritisch reflecteren op je eigen handelen en rol in de veranderende organisatie
weet je wat nodig is om de onderlinge samenwerking te versterken, kun je een plan van aanpak maken en gaan hiermee aan de slag in je eigen werksituatie
Description

Zelfverwonding is een veelvoorkomend probleem met enorme consequenties. In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en managers meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek. De visie van het CCE op probleemgedrag vormt de basis voor deze leergang.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS