This course is expired

Het geweten als last

De innerlijke criticus aan het woord
schuldschaamtegewetenGetraumatiseerde cliënten

Een streng of straffend geweten is regelmatig de oorzaak van chronische somberheid, losmakingsproblemen, lage zelfwaardering of perfectionisme. Bij sommige mensen functioneert het geweten namelijk als een innerlijke criticus die die ze belaagt met onrealistische gevoelens van schuld en schaamte.

On request
0-5 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

On request

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Physician Assistant
5 Points
NVvP-psych
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
5 Points
LV POH-GGZ

Speakers

Prof. dr. Frans Schalkwijk

Spreker
is psychoanalyticus-psychotherapeut en zelfstandig gevestigd te Amsterdam. Ook is hij bijzonder hoogleraar gewetensontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam

Juliette Becking

Spreker
is klinisch psycholoog-psychotherapeut en persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Ook is ze voorzitter van VPEP, oprichter van EFTiN (EFT-instituut Nederland) en bestuurslid EFT (International Society of Emotion Focused Therapy)

Prof. dr. Gaby Jacobs

Spreker
is hoogleraar geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, en voorzitter van de Landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis

Jos van Mosel

Spreker
is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en systeemtherapeut, en zelfstandig gevestigd te Leiden. Ook is hij docent, supervisor en leertherapeut/-analyticus bij NPaV, NVPP, NVP en TFP Nederland

Nelleke Nicolai

Spreker
is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus n.p.

Catherine Pannevis

Spreker
is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH specialist, en werkzaam bij Praktijk Pannevis te Amsterdam

Program

Description

Een streng of straffend geweten is regelmatig de oorzaak van chronische somberheid, losmakingsproblemen, lage zelfwaardering of perfectionisme. Bij sommige mensen functioneert het geweten namelijk als een innerlijke criticus die die ze belaagt met onrealistische gevoelens van schuld en schaamte.

Die gevoelens worden bijvoorbeeld zichtbaar als zij steeds opnieuw keuzes maken waarmee ze zichzelf lijken te straffen. Of als zij ervan overtuigd zijn niets waard te zijn en op zijn best een bescheiden plek op de achtergrond verdienen. Voor hen zijn eigen wensen en verlangens egoïstisch en dus verboden terrein. Maar het komt ook voor dat cliënten steeds liegen, terwijl dat in feite nooit in hun voordeel is. Hoe kun je dat zonder schuld of schaamte doen?

Getraumatiseerde cliënten kunnen zichzelf – en hun therapeut! – tot wanhoop drijven omdat ze de schuld aan het trauma hardnekkig bij zichzelf blijven leggen; alsof ze het trauma hebben verdiend. In de behandeling is het dan essentieel dit misplaatste daderschap te herkennen en te herleiden tot afweer van schaamte om de patiënt te bevrijden van zijn verinnerlijkte dader. In het verlengde hiervan ligt de psychodynamiek van morele nood, als hulpverleners niet in staat zijn of worden gesteld omdat te werken op een manier die hun zij zelf als moreel onjuist ervaren.

Onder voorzitterschap van prof. dr. Frans Schalkwijk staat op 15 maart 2024 centraal dat

  • de ontwikkelingsgeschiedenis sterk bepalend is voor het volwassen geweten;
  • schuld en schaamte geen negatieve emoties zijn en bij het leven horen;
  • klachten kunnen oplossen als het geweten en zelfwaardering centraal staan;
  • een mild, vloeibaar en welwillend geweten optimaal is.

Let op: om voor accreditatie in aanmerking te komen dienen online deelnemers het gehele programma live te volgen op 15 maart. Achteraf terugkijken wordt door de verenigingen niet geaccrediteerd.

Lemion bv

info@lemion.nl
13, MediArena, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 1114BC