This course is expired

Workshop EMDR bij SOLK

traumatische ervaringentraumabehandelingEMDREMDR therapieEMDR basisprotocollichamelijke klachtenposttraumatische stress

U leert om bij patiënten met lichamelijke klachten een casusconceptualisatie op te stellen, relevante targets te selecteren en de voor deze populatie specifieke problemen in het EMDR-proces te herkennen en op te lossen. U oefent met de toepassing van het Lichamelijke Sensatie Protocol.

295
8 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 295
Includes : Thee/koffie, lunch en cursusmateriaal.

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
8 Points
FGzPt
Psychotherapeut
8 Points
FGzPt
Description

Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stress reacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van lichamelijke klachten. Traumabehandeling (EMDR) is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is een heldere casusconceptualisatie en zorgvuldige targetselectie. In de meeste gevallen zal gebruik gemaakt worden van het standaardprotocol om de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Voor een optimaal effect zijn er een aantal specifieke aandachtspunten in de toepassing van dit protocol bij deze doelgroep. Daarnaast kan gebruik van het Lichamelijke Sensatie Protocol geïndiceerd zijn. In de workshop wordt de rol van traumatische herinneringen bij het in stand houden van SOLK toegelicht en geoefend met het Lichamelijke Sensatie Protocol. De toepassing van het Lichamelijke Sensatie Protocol zal op verschillende punten geïllustreerd worden aan de hand van videofragmenten.

van Rood Training & Supervisie

yrvanrood@planet.nl
90, Boddens Hosangweg, Woubrugge, 2481LA