This course is expired

Jaarsymposium Verslaving 2022

verslavingsproblematiekomgaan met verslavingvernieuwingleefstijlinterventiesvernieuwende invalshoeken

Het Jaarsymposium Verslaving brengt ons komende winter weer samen voor een relevante kennisupdate. Graag heet ik u welkom in Amsterdam op donderdag 15 december 2022.

295
In Request
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 295

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Physician Assistant
Accreditation in request
NVvP-psych, VVGN
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
Accreditation in request
V&VN

Skills

Medische handelen 100 %
Description


Het jaarsymposium kent al ruim vijftien jaar succes en biedt u ieder jaar nieuwe onderwerpen en sprekers. Een combinatie van basale wetenschap, medische kennis en psychosociale aspecten kenmerken het programma.


Wat u komende editie te wachten staat?


Een scala aan getalenteerde onderzoekers en clinici beloven u een interessante dag met vernieuwende invalshoeken voor professionals in de verslavingszorg.

 

Onderzoeker Thomas Martinelli komt vertellen over een wetenschappelijke basis die hij heeft gelegd voor een brede visie op herstel bij de behandeling van verslaving.

 

Gezondheidspsycholoog en onderzoeker dr. Jeroen Deenik komt spreken over leefstijlinterventies bij mensen met psychiatrische problemen inclusief verslaving. Hij is één van de auteurs van Leefstijlpsychiatrie, het eerste boek met een belangrijk overzicht van wetenschappelijke kennis over de rol van leefstijl in de psychiatrie dat in mei van dit jaar verscheen.

 

Onderzoeker dr. Matthijs Blankers gaat het hebben over stemmingsklachten en verslaving. Onder meer op basis van zijn betrokkenheid bij een uitgevoerde gerandomiseerde studie, waarin het effect van een interventie op alcohol via een online hulpprogramma op stemmingsklachten bij jongvolwassen is geëvalueerd.

 

Neurowetenschapper dr. Janna Cousijn deelt haar verkregen inzichten in de neurobiologische effecten van cannabis op het brein. Zij geniet wereldwijd aanzien op het gebied van cannabisonderzoek en ontving onlangs een NWO-VIDI subsidie voor haar onderzoek naar de twee gezichten van cannabis, waarin zij positieve en negatieve wisselwerking tussen cannabisgebruik en mentaal functioneren in kaart gaat brengen.

 

Benecke

deelnemersadministratie@benecke.nl