1-daagse workshop schematherapie voor ouders

Schematherapiekinderenhechtingsproblematiekhechtings problemenSchematherapie voor ouders

Ontdek hoe schematherapie kan helpen bij het opvoeden van kinderen. Leer tijdens de 1-daagse workshop schematherapie voor ouders hoe je de schema's van jezelf en je kinderen herkent en aanpakt. Een praktische en effectieve manier om het gedrag van je kinderen te begrijpen en te verbeteren.

10 okt. 2024
09:30 - 16:45
225
5-6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 225

Date and Location

10 okt. 2024
09:30
16:45
Stationsplein 1, 1012AB, Amsterdam

Professions

Cognitief gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gedragstherapeut
6 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
5 Points
FGzPt

Speakers

Esra Schuiling-Kayihan

Docent

Goals

Je leert in deze workshop hoe je ouders helpt met het vergroten van het ouderlijk reflectief vermogen
Je leert specifieke interventies, zowel cognitief als experiëntiëel gericht op de ouder-kind interactie, zoals o.a de schemamodi interactiecirkel
Je leert in deze workshop hoe je cliënten kan helpen om in stressvolle momenten met hun kindje hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren
Je leert hoe je cliënten bewust kan maken van de parallelprocessen van hun eigen kwetsbaar kind en eigen behoeften en hun eigen kind en zijn/haar behoeften
Description

De realiteit van het krijgen van een baby komt vaak niet overeen met het geïdealiseerde beeld. Het krijgen van een kindje kenmerkt een stressvolle periode vol veranderingen. Het is een periode waarin wij extra kwetsbaar zijn in het vermogen om te mentaliseren en waarbij negatieve vroege hechtingsrelaties getriggerd kunnen worden. De komst van een baby doet een groot beroep op het mentaliserend vermogen. Vanuit schematherapie termen is het mentaliserend vermogen het beste te beschrijven als het reflectief functioneren in de ‘gezonde volwassene modus’. Dit vermogen is essentieel in de levensfase waarin de baby het meest afhankelijk is van de ouder. Een ouder die vanuit een gezonde volwassene modus reageert op haar baby geeft de baby het gevoel begrepen te worden en biedt een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. 

Maar het interpreteren van de signalen van de baby kan een voortdurende uitdaging zijn voor de ouder. We weten niet altijd waarom een kindje huilt, niet wil eten of slapen. Een temperamentvolle baby of peuter kan snel overprikkeld raken en moeite hebben met het vinden van een regelmatige slaap- of eetpatroon. Dit kan zorgen voor overbelasting en uitputting bij de ouders.Vroege hechtingsrelaties en schema’s kunnen dan getriggerd worden. Het huilen van een baby kan bijvoorbeeld nare herinneringen oproepen. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de behoeften van het kind. Het gedrag of een bepaalde emotie van een kind raakt dan een eigen schema of modi van de ouder. 

Een verstoord ouderlijk reflectief functioneren hangt zowel samen met onveilige gehechtheid of een gebrekkige affectregulatie bij de ouder als met verschillende psychopathologie bij het kind. 

Gelukkig lijken behandelingen gericht op het verbeteren van het ouderlijk reflectief vermogen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding tussen ouders en hun baby. In studies waarin is gekeken naar het effect hiervan is een verband gevonden met de vermindering van klachten bij het kind en de moeder.

Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Het tracht vroegtijdig te interveniëren door de moeder te helpen en daarmee indirect het kind. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en hoe deze zijn ontstaan. Zij krijgen inzicht hoe hun eigen negatieve jeugdervaringen en vroegkinderlijke onaangepaste schema’s doorwerken in het dagelijks leven in het contact met hun kindje en met de partner. Zij leren te voelen wat hun eigen behoeften zijn en de behoeften en de binnenwereld van hun kindje beter begrijpen. Zij leren vanuit een gezonde volwassen modus te mentaliseren en sensitief te reageren op hun kindje. 

King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE