Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking

verstandelijke beperkingverstandelijk beperkteverstandelijk beperktenADHDASSEMDR therapieEMDR basisprotocolEMDR toepassen

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.

24th Mar 2023
09:30 - 16:30
595
0-15 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 595

Date and Location

24 Mar 2023
09:30
12 May 2023
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Date on request
VGCt
Gedragstherapeut
Date on request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Description


De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & de Jongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiënt zelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld.


In deze cursus leer je hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie van de EMDR behandeling en hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kunt inzetten, om zo je behandeling effectiever te maken.


Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDR behandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS