Basistraining EMDR – KJ

EMDRtraumaKind en jeugdposttraumatische stressstoornis

De basistraining Eye Movement Desensitization and Reprocessing is bedoeld voor collega’s die werkzaam zijn in het kind- en jeugdveld.

15 apr. 2024
1145 - 1345
30-41 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Variable € 1145 - 1345
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur

Date and Location

15 apr. 2024
09:30
04 sep. 2024
17:00
Online
09 sep. 2024
09:00
02 dec. 2024
17:00
Zernikepark 12, 9747AN, Groningen
23 sep. 2024
09:30
16 dec. 2024
17:00
Hertsenbergweg 1, 8041BA, Zwolle

Professions

Cognitief gedragstherapeut
41 Points
VGCt
Gedragstherapeut
41 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
41 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
41 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
41 Points
FGzPt
Description

EMDR is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis en bij trauma- en stress gerelateerde problematiek. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie

De basistraining Eye Movement Desensitization and Reprocessing is bedoeld voor collega’s die werkzaam zijn in het kind- en jeugdveld. De eerste vier dagdelen staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen vijf dagdelen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden ontwikkeling in het toepassen van het EMDR standaardprotocol bij de diverse leeftijdsgroepen noodzakelijk. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger – kind.

Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN