Basiscursus EMDR – VW

EMDREMDR toepassenEMDR-protocolEMDR therapiePTSSposttraumatische stressstoornis

De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

15 apr. 2024
09:30 - 17:00
1045 - 1195
23-28 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Variable € 1045 - 1195
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur

Date and Location

15 apr. 2024
09:30
01 jul. 2024
17:00
Online
15 mei 2024
09:30
11 sep. 2024
17:00
. ., 4132BM, Vianen
09 sep. 2024
09:30
02 dec. 2024
17:00
Zernikepark 12, 9747AN, Groningen
23 sep. 2024
09:30
16 dec. 2024
17:00
Hertsenbergweg 1, 8041BA, Zwolle
14 nov. 2024
09:30
30 jan. 2025
17:00
Online

Professions

Cognitief gedragstherapeut
28 Points
VGCt
Gedragstherapeut
28 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
28 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
28 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
28 Points
FGzPt
Description

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.


Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit oefenen gebeurt in groepen van ongeveer 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.


De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.


Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN