Cursus Trauma en systeem

trauma

In deze cursus kijken we met een systemische bril naar complex trauma en de impact die dit heeft op de cliënt, het cliëntsysteem en het hulpverleningssysteem en daarmee dus op jou.

5th Apr 2023
09:30 - 16:30
795
12-22 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 795
Includes : Toegang tot de online leeromgeving van PAO, uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning), geaccrediteerd certificaat, uitgebreide lunch.

Date and Location

05 Apr 2023
09:30
19 Apr 2023
16:30
Oosterbeek Oosterbeek Stationsweg, 1
22 Nov 2023
09:30
13 Dec 2023
16:30
BCN, Utrecht Utrecht Daltonlaan, 100

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
12 Points
EMDR
Orthopedagoog-generalist
Accreditation in request
22 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Accreditation in request
22 Points
NIPK&J/NVO
Systeemtherapeut
Accreditation in request
15 Points
NVRG
Description

Een traumatiserende gebeurtenis, zoals (seksueel- en/of huiselijk) geweld, raakt mensen. Een trauma heeft niet alleen veel impact op de cliënt, maar ook op het cliëntsysteem en het hulpverleningssysteem. Het doet daarmee een groot (emotioneel) appèl op jou als hulpverlener. Hiermee adequaat omgaan vraagt niet alleen kennis en expertise, maar ook reflectie en een stevig fundament vanuit de organisatie.

Bovendien is er bij een cliënt met complexe trauma vrijwel altijd ook sprake van multi-morbiditeit. Niet zelden is er sprake van een combinatie met een verstandelijke beperking en/of andere psychiatrische problematiek. Maar ook kan een veelheid aan psychosociale problematiek, en bijvoorbeeld verslavingsproblematiek meespelen. Dit kan leiden tot verstoorde interacties, spanningen, risicovol gedrag en ernstig lijden van zowel de cliënt als zijn omgeving.

Hoe ga je om met deze complexe casussen? Welke krachtenvelden spelen er rondom een cliënt als er sprake is van complex trauma? Door hiernaar te kijken vanuit een systemisch perspectief krijg je meer inzicht in de complexiteit van de problematiek. Ook biedt dit handvatten om de zorg goed te organiseren.

In deze cursus kijken we met een systemische bril naar complex trauma en de impact die dit heeft op de cliënt, het cliëntsysteem en het hulpverleningssysteem en daarmee dus op jou.

We onderscheiden hierin twee invalshoeken. Tijdens de eerste dag kijken we welke krachtenvelden en processen er spelen bij complex trauma én hoe je hiermee omgaat. Tijdens de tweede dag zoomen we in op de impact van trauma op het systeem: wat betekent dit voor het (cliënt)systeem én voor jou en het hulpverleningssysteem? Welke irrationele processen kunnen er spelen? Hoe borg je in deze complexe situaties een goede therapeutische relatie?

Door een focus op competentieontwikkeling en reflectie biedt deze cursus handvatten om te kunnen omgaan met de grenzen van de hulpverlening. Daardoor kun je als professional fluitend naar je werk; en weer fluitend naar huis. Hierbij geldt wel dat we niet één goed antwoord of één werkend protocol bieden. Het gaat om dat wat voor jou in jouw context werkt.

PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD