Cursus SCID: gestructureerd klinisch interview DSM-V

SCIDpsychologie

Om de DSM te kunnen toepassen in jouw werkpraktijk, is een goede vertaalslag belangrijk. Om deze vertaalslag te vergemakkelijken is het Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5) ontwikkeld.

25th May 2023
00:00 - 00:00
435
10-23 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 435

Date and Location

25 May 2023
00:00
26 May 2023
00:00
Den Bosch, ZLTO – Agri & Food Plaza 's Hertogenbosch Onderwijsboulevard, 225
17 Nov 2023
00:00
18 Nov 2023
00:00
BCN, Utrecht Utrecht Daltonlaan, 100

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
14 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
14 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Accreditation in request
14 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
10 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
10 Points
FGzPt
Description

Met de komst van de DSM-5, kon een vernieuwde SCID niet uitblijven. Vanaf begin 2018 is de SCID-5 beschikbaar. De DSM is een systeem voor de classificatie van psychische stoornissen dat in brede kring wordt toegepast. De DSM-5 geldt ook in veel Nederlandse sectoren van de gezondheidszorg als standaard voor de indeling van stoornissen en is daarmee een zeer belangrijk hulpmiddel voor de diagnostiek. De DSM bevat veel diagnostische categorieën, criteria en beschrijvingen.

Om de DSM te kunnen toepassen in jouw werkpraktijk, is een goede vertaalslag belangrijk. Om deze vertaalslag te vergemakkelijken is het Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5) ontwikkeld. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-S richt zich op de diagnostiek van syndroomstoornissen, de SCID-P richt zich op de persoonlijkheidsstoornissen.

In deze cursus wordt ingegaan op zowel de SCID-P als SCID-S

PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD