Training Omgaan met suïcidaal gedrag

suïcidaalvaardighedenherkennenuitvoerenomgaan

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video's en diverse oefeningen.

14 okt. 2024
09:30 - 16:30
325
5-6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 325

Date and Location

14 okt. 2024
09:30
16:30
Stationsplein 12, 9401LB, Assen
Full
18 okt. 2024
09:30
16:30
Stationsplein 12, 9401LB, Assen
Full
11 dec. 2024
09:30
16:30
Stationsplein 12, 9401LB, Assen

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
5 Points
FGzPt
Jeugdzorgwerker
5.5 Points
SKJ
Orthopedagoog-generalist
5.5 Points
SKJ

Speakers

Jetty Noltes

Kinder- en jeugdpsychiater bij Accare
Jetty Noltes werkt sinds 1997 bij Accare, vanaf 2000 als Kinder- en Jeugdpsychiater. Tijdens een onderbreking van 5 jaar was ze Kinder- en Jeugdpsychiater en teamleider bij het ATN in Groningen van Lentis. Jetty heeft veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met diverse psychiatrische problematiek. Ook heeft ze ervaring met de behandeling van volwassenen. Naast behandelaar is Jetty sinds 2017 plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsychiater. Onderdeel van deze functie is het onderwijs verzorgen aan artsen in opleiding tot (Kinder- en Jeugd)psychiater en aan bachelor geneeskunde studenten. Ook begeleiden van co-assistenten hoort daarbij. Voor de training preventie van suicidaal gedrag bij jongeren is Jetty sinds 2017 actief als docent, wat mooi aansluit bij haar enthousiasme voor het onderwijs.
Description

De training Omgaan met suïcidaal gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Het is een interactieve vorm van onderwijs met theoretische aspecten, video's en diverse oefeningen.


De deelnemers trainen basisvaardigheden met betrekking tot het herkennen van suïcidaal gedrag en het uitvoeren van systematisch onderzoek. Zij leren suïcidale gedachten bespreekbaar te maken met de jongere en betrokkenen uit diens omgeving, zoals ouders en leerkrachten. Ook maken deelnemers kennis met eerste interventies die van belang kunnen zijn tijdens een suïcidale crisis van een cliënt. 

In het theoretische gedeelte, mede gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Terminologie en enkele feiten en cijfers
 • Herkennen van suïcidaliteit 
 • Sleutelwoorden contact, veiligheid, betrekken netwerk en continuïteit van zorg
 • Juridische aspecten bij betrekken van ouders
 • Systematisch onderzoek van suïcidaal gedrag 
 • Kwetsbaarheid-stressmodel (risicofactoren en beschermende factoren)
 • Inschatten ernst van suïcidaliteit
 • Probleemsamenhang en behandelplan
 • Crisisplan/veiligheidsplan
 • Eerste interventies
 • Samenwerking in de keten


In het praktische gedeelte wordt aan de hand van een uitgewerkte casus in groepjes geoefend.


Naast de geplande trainingsdata besteed je ongeveer 3,5 uur aan verplichte zelfstudie en bieden we aanbevolen zelfstudie aan van eveneens ongeveer 3,5 uur.

Accare Opleidingen

opleidingen@accare.nl
0646423429
352, Groningerstraat, Assen, 9402LT