Omgaan met slaapproblemen; CGT-i in de vingers

slaapproblemenCGT-iinsomniaCGTslaapSlaapstoornissen

Slaapproblemen komen veelvuldig voor in de normale populatie; 1/3e van de mensen rapporteert in- of doorslaapproblemen en 5% voldoet aan de DSM criteria van insomnia. Dit percentage is echter veel groter onder psychiatrische patienten; hiervan voldoet tot wel 60% aan de DSM criteria van insomnia! Deze cursus is bestemd voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding), (GZ/Klinisch) psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, POH-GGZers, psychiaters (in opleiding) en alle andere HBO of WO geschoolden die slaapproblemen aan willen kunnen pakken.

05 sep. 2024
09:00 - 16:00
350
In Request
Online
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 350
Includes : digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

05 sep. 2024
09:00
26 sep. 2024
16:00
Online

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt

Speakers

Sanne Vink

Docent

Goals

Na afloop van de cursus:

Heeft de cursist kennis over de slaap, slaapduur en opbouw, regulatie van de slaap, functies van de slaap en leeftijdsafhankelijke veranderingen in de slaap
Heeft de cursist kennis over de verschillende slaapstoornissen zoals beschreven in de DSM-5
Heeft de cursist kennis over de verschillende mogelijkheden om slaapstoornissen te diagnosticeren
Heeft de cursist kennis van de verschillende modules van CGT-i
Kan de cursist motiveren tot slaapregistratie
Is de cursist in staat de slaapregistratie na te bespreken en aan de hand hiervan passende psycho-educatie te geven
Is de cursist in staat om passende stimuluscontrole in te zetten en te motiveren hiertoe
Is de cursist in staat om passende slaaprestrictie in te zetten en te motiveren hiertoe
Heeft de cursist kennis over de verschillende slaaphygiene maatregelen
Heeft de cursist kennis over de meest voorkomende dysfunctionele cognities rondom slaap
Weet de cursist hoe ontspanning en ademhalingstechnieken toe te passen bij slaapproblemen
Weet de cursist hoe CGT-i stap voor stap in te zetten
Weet de cursist wanneer en hoe er een eventuele doorverwijzing plaatsvindt
Is de cursist in staat om dysfunfunctionele slaaphygiene op te sporen aan de hand van slaapdagboeken en de cliënt te motiveren voor een betere slaaphygiene
Is de cursist in staat om dysfunctionele cognities op te sporen en met de cliënt om te zetten in meer realistische cognities
Weet de cursist hoe CGT-i toe te passen (adhv slaapregistratie) en voelt hij zich voldoende bekwaam om hiermee te starten
Description

Uitgangspunten

Slaapproblemen komen veelvuldig voor in de normale populatie; 1/3e van de mensen rapporteert in- of doorslaapproblemen en 5% voldoet aan de DSM criteria van insomnia. Dit percentage is echter veel groter onder psychiatrische patienten; hiervan voldoet tot wel 60% aan de DSM criteria van insomnia! En dat is relevant omdat uit onderzoek blijkt dat slaapproblemen zowel een risicofactor is voor het ontstaan van psychiatrische problemen als een instand houdende factor. De aanwezigheid van slaapproblemen verminderd daarbij ook nog eens het effect van psychologische behandeling en verhoogt het risico op terugval ná behandeling.


Waar voorheen werd gedacht dat de behandeling van een psychiatrische stoornis (zoals bijvoorbeeld angst of depressie) ook een positief effect zou hebben op de slaapproblemen, blijkt uit onderzoek dat dit helaas niet het geval is; slaapproblemen blijven bestaan wanneer ze niet gericht aangepakt worden. Andersom is het echter wel zo; het aanpakken van slaapproblemen heeft een positief effect op het verminderen van diverse psychiatrische problemen.


Al met al kan geconcludeerd worden dat het aanpakken van slaapproblemen zeer relevant is in de psychologische praktijk en dat bij comorbiditeit eerst op slaapproblemen moet worden gericht. Gelukkig is er een succesvolle evidence-based behandelmethode in de vorm van CGT-i; cognitieve gedragstherapie voor insomnia.

Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de cursus ‘omgaan met slaapproblemen; CGT-i in de vingers’. Hierbij wordt er vooral ingegrepen op de fase van intervenieren van het gedragstherapeutisch proces, maar er is ook aandacht voor de fase diagnostiek en probleeminventarisatie van slaapstoornissen.


Het uitgangspunt van deze cursus is het aanleren van de theoretische achtergronden en praktische vaardigheden die passen bij een CGT-i behandeling in zo’n mate dat de therapeut in staat is om na afloop van deze cursus zelfstandig cliënten met slaapproblemen te behandelen. Theorie wordt zoveel mogelijk in de praktijk gebracht door diverse werkvormen en oefeningen in te zetten. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en toepassing van motiverende (gespreks)technieken.


Onderwerpen die in tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • Inleiding in de slaap en (diagnostiek van) slaapstoornissen
  • Toepassen van CGT-i en weten wanneer door te verwijzen


Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB