Schematherapie basisopleiding

diagnostiekindicatiestellingSchematherapie

In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling.

12th Jan 2022
895
23-25 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 895
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

12 Jan 2022
10:00
23 Feb 2022
17:15
Eindhoven Eindhoven Stadhuisplein, 1
13 Jan 2022
09:30
24 Feb 2022
16:45
Online
13 Jan 2022
10:00
31 Mar 2022
17:15
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam
14 Jan 2022
09:30
04 Mar 2022
17:00
FortaOpleidingen Amsterdam Amsterdam P.C. Hoofstraat, 76
01 Feb 2022
10:00
22 Mar 2022
17:15
Regio Breda Breda Stationsplein, 16
20 Feb 2022
09:30
10 Mar 2022
16:45
Forta Den Bosch 's Hertogenbosch Stationsplein, 161

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
23 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
23 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
23 Points
FGzPt
Gedragstherapeut
Date unknown
23 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
23 Points
VGCt
Schematherapeut
Date unknown
25 Points
VSt
Psychotherapeut
Date unknown
23 Points
FGzPt, NVP, NVP
Description

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.


In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.


De opleiding richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.


Van deelnemers wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de opleiding. Om optimaal gebruik te maken van de opleiding is het wenselijk dat deelnemers werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB