Professions
Companies
count-province
276 Results
Gezondheidszorgpsycholoog

Populair

course image
€ 395 De Zalen van Zeven 23-11-2023

Persoonlijkheidsproblematiek

course image
€ 295 - 595 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen 05-10-2023

Symposium Verkeerd verbonden

course image
€ 305 Utrecht 05-10-2023

Autisme bij vrouwen

course image
€ 1245 La Vie Meeting Center 03-11-2023

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Suggesties

course image
€ 1335 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 17-11-2023

Narratieve Exposure Therapie (NET)

course image
€ 1590 Utrecht 06-12-2023

Trauma binnen de ouder-kindrelatie

course image
€ 2995 Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck 28-11-2024

Dementie op jonge leeftijd

Uitgelicht

course image
€ 395 De Zalen van Zeven 05-10-2023

Psychoses

Onze selectie

course image
Free Eenhoorn Amersfoort 04-10-2023

TOPGGz-congres 2023

28 Sep
Sep
00:00

Van Genderen Opleidingen BV

Physical course - single
Utrecht
Narcisme is in onze samenleving wijdverbreid, maar mensen met narcistische problematiek hebben niet zo vaak een hulpvraag.
€ 250
Company Logo
Course banner
28 Sep
Sep
09:00
€ 1285

EMDR Kind en Jeugd

Physical course - series
Hotel Ernst Sillem Hoeve
0-39
Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld.
Course banner
€ 1285
Company Logo
28 Sep
Sep
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Een praktijkgerichte opleiding voor BIG-geregistreerden
Goede seksuologische hulpverlening doet recht aan het hele complex van lichamelijke, psychische en sociale facetten van seksualiteit. In deze opleiding maak je je deze kennis en kunde op gevorderd niveau eigen. Vanuit een stevige theoretische basis leer je specialistische seksuologische diagnostiek en interventies toepassen en multidisciplinair samenwerken.
€ 6995
Company Logo
28 Sep
Sep
09:00

Radboudumc Health Academy

Physical course - single
Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck
20-40
De zorg bij dementie op jonge leeftijd is volop in ontwikkeling. Het organiseren en bieden van passende zorg voor jonge mensen met dementie en hun systeem is om allerlei redenen uitdagend. In deze opleiding ontwikkel je jouw competenties rondom het werken met deze doelgroep verder.
€ 2995
Company Logo
28 Sep
Sep
09:30

GERION VUmc

Physical course - series
Zalencentrum Nieuw Salem
Deze driedaagse cursus richt zich op de rol die psychologen kunnen vervullen in situaties, waarin ouderen worstelen met het leven en het levenseinde.
€ 825
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

Van Genderen Opleidingen BV

Physical course - series
Utrecht
Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten of volwassenen) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
€ 995
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Karakter Arnhem
5-12
Deze training duurt één dag en richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Ook het samenwerken in een team rondom het onderwerp suïcidaliteit komt aan bod. Als leidraad voor de training wordt gebruik gemaakt van het handboek "Suïcidaal gedrag bij jongeren" geschreven door Jan Meerdink Veldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof. De training biedt gerichte handvatten om het onderwerp suïcidaliteit meer en makkelijker bespreekbaar te maken in de context van het gezin.
€ 365
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

De Viersprong

Physical course - single
Golden Tulip Keyser Breda
Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze tweedaagse training wordt ingegaan op de ontwikkeling van het mentaliseren in de adolescentie. Accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidsrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische en andere veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders. Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die wellicht nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen.
€ 695
29 Sep
Sep
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - single
Groningen
0-6
Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.
€ 250
Company Logo