This course is expired

Zorg rondom verward gedrag

Middagsymposium
verwardverwardheidverward gedraggedrag

Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

260
3-4 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 260
Excludes : btw

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
3 Points
V&VN
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
4 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
4 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
4 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
4 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
4 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
4 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
4 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
4 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
4 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
4 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
4 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
4 Points
Registerpl
Verpleegkundige
Date unknown
3 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
3 Points
VSR, V&VN, V&VN

Program

Description

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.


Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

Leids Congres Bureau B.V.

info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX