Professions
Companies
69 Results
Gezinshuisouder
18 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
7-10.5
. Tijdens de derde editie van dit congres komen weer allerlei aspecten van slaapproblemen op jonge leeftijd aan bod.
€ 295
19 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
7
Het jaarlijks congres over seksueel geweld is dit jaar gericht op het werken met slachtoffers en plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
€ 295
22 Jun
Jun
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
5-7
Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!
€ 395
Company Logo
24 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
0-10.5
Het online congres Vroegsignalering bij baby’s gaat over manieren waarop hulp kan worden geboden aan ouders om hun jonge kind beter te begrijpen en te begeleiden.
€ 295
24 Jun
Jun
09:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
7
Op het online congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen zal dit onderwerp vanuit verschillende praktijkgerichte perspectieven worden benaderd.
€ 295
25 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
0-10.5
Dit online-congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, managers en beleidsmakers die binnen hun werk met deze psychische- en psychiatrische problematiek te maken hebben.
€ 295
08 Jul
Jul
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
11-39
In deze tweedaagse cursus leer je meer over de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen door middel van hypnose, katalepsie-inductie en shaping-technieken aan de hand van het recent verschenen protocol voor conversiestoornissen (functioneel- neurologische-symptoomstoornis).
€ 575
12 Jul
Jul
10:00

Brain Blocks

Physical course - series
Meeters Uden
16-55
De Brain Blocks basiscursus bestaat uit drie lesdagen. In deze dagen maken de cursisten kennis met Brain Blocks en zijn cliënt gerichte werkwijze.
€ 550
Company Logo
19 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
Online
6-7
De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek.
€ 320
07 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Tribes Amsterdam Amstel Station
48-77
In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen.
€ 1395
08 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Arnhem Geniet in de Weerd
100-210
Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie.
€ 4200
09 Sep
Sep
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - series
Beatrixgebouw Utrecht
32-40
In vier bijeenkomsten van een hele dag op onze locatie in Utrecht zal er niet alleen kennis over worden gebracht, maar vooral ook veel geoefend worden.
€ 1200
13 Sep
Sep
10:00

AIT

Physical course - series
Online
Tijdens de introductiecursus staat het kennismaken met de methodieken, de uitgangspunten en de werkwijze centraal.
€ 470
15 Sep
Sep
09:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
0-7
Veel mensen met een psychische, verstandelijke of sociale kwetsbaarheid lopen het risico op uitbuiting.
€ 270 - 295
16 Sep
Sep
09:30

Medilex BV

Physical course - series
La Vie Utrecht
25
Het leren coachen van gelijkwaardige collega's
Leer alles wat u moet weten om uw collega's effectief te coachen!
€ 1495
Company Logo
map icon