Professions
Companies
count-province
207 Results
Gezinshuisouder

Onze selectie

course image
€ 375 Online 03-06-2024

Werken met Positieve Gezondheid

course image
€ 190

Online training: Wet zorg en dwang

21 Feb
Feb
09:30

SeeTrue Mindfulness

Physical course - single
Online
28-85.5
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk. Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!
€ 890 - 1040
Company Logo
22 Feb
Feb
09:30

Stichting ReAttach Academy

Physical course - series
ReAttach Academy, Berg en Terblijt
12-102
ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. De interventie wordt systemisch toegepast. Tijdens deze opleiding maak je kennis met de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheden die nodig zijn om de ReAttach interventie te kunnen toepassen.
€ 1495
Company Logo
Course banner
26 Feb
Feb
09:30
€ 330

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-19.5
Wil jij inclusieve zorg bieden en je cliënten helpen met de juiste en passende zorg, ongeacht hun gender- of seksuele identiteit? In deze cursus leer je hoe je cliënten zich bij jou kunnen uitspreken over hun gender- en seksuele beleving op een natuurlijke manier. Je voelt je vertrouwd om hierover in gesprek te gaan en weet een veilige sfeer te creëren tijdens intakegesprekken en de begeleiding van cliënten.
Course banner
€ 330
Company Logo
Course banner
26 Feb
Feb
10:00
€ 3150

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12-150
Begeleiden bij en bespreekbaar maken van seksuele problemen
Hoe ga je als professional in de gezondheidszorg om met vragen op het gebied van seksualiteit? Leer om seksuele problemen te signaleren en bespreekbaar te maken binnen het kader van je eigen beroep. Deze opleiding geeft je de deskundigheid, vaardigheden én attitude die je nodig hebt om je cliënten goed te kunnen begeleiden op het terrein van seksualiteit.
Course banner
€ 3150
Company Logo
Course banner
26 Feb
Feb
13:30
€ 695

Visiom Academie

Physical course - series
Online
11-14
In zorg, welzijn en onderwijs wordt steeds vaker gewerkt vanuit Positieve Gezondheid. En ook werkgevers merken steeds meer dat het waarde heeft om ‘het andere gesprek’ te voeren met medewerkers. Het werkconcept van Positieve Gezondheid houdt in dat je anders kijkt naar ‘of het goed gaat met iemand’.
Course banner
€ 695
Company Logo
27 Feb
Feb
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
RINO Amsterdam
6
In deze Basistraining ligt de aandacht op de groep patiënten met zwakbegaafdheid. Daar waar het aan de orde is, is er uiteraard ook aandacht voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking.
€ 320
27 Feb
Feb
10:00

Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Physical course - single
Expertisecentrum Omgaan met Verlies
11-18
2-daagse training. Training over het werken met 'poppetjestaal' bij verlies en rouw.
Onze training Verlies in beeld is een systemische methodiek waarbij we met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt gaan verbeelden. In rouwbegeleiding en –therapie is het toepasbaar bij kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.
€ 695
Company Logo
Course banner
28 Feb
Feb
09:00
€ 945

Medilex BV

Physical course - single
La Vie meeting center utrecht
12-15
Tweedaagse cursus
Emoties hebben een belangrijke functie: ze zijn in de basis onze raadgever, ze signaleren en vertellen wat belangrijk voor ons is en hoe te handelen in verschillende situaties. Maar wat als een kind een hoge gevoeligheid voor emoties heeft, snel van streek is of extreem boos kan worden?
Course banner
€ 945
Company Logo
Course banner
29 Feb
Feb
10:00
€ 275

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Physical course - single
Pullman Cocagne Eindhoven
Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen. Behandeling voor narcisme is vaak moeilijk omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak geen hulp zoeken omdat ze hun problemen niet inzien of ontkennen. Als ze wel hulp zoeken, kan de behandeling gericht zijn op het versterken van de empathie van de patiënt, het aanpakken van onderliggende problemen en het verminderen van het gevoel van superioriteit. Het is belangrijk om te vermelden dat behandeling voor narcisme langdurig en uitdagend kan zijn. Het is vaak een proces van trial-and-error om de beste aanpak te vinden voor elke individuele patiënt.
Course banner
€ 275
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

Bureau de Mat Training & Opleiding BV

Physical course - series
Welthuis
19-24.5
De training interactievaardigheden stelt artsen en verpleegkundig specialisten andere zorgprofessionals in staat zicht te krijgen op samenwerking die bemoeilijkt wordt door kwetsbaarheid voor psychose, verslaving, autisme, persoonlijkheidsproblematiek of andere situaties en relaties waarin samenwerking met de ander niet vanzelfsprekend is en vaardigheden te ontwikkelen om die samenwerking te bevorderen.
On request