Antibiotica in de mondzorg

Antibioticamondzorg

Binnen de mondzorg worden antibiotica gebruikt voor indicaties zoals endocarditisprofylaxe. Maar welke patiënten zijn gebaat bij endocarditisprofylaxe? En wanneer geef je een behandeling met antibiotica? En bij welke indicaties binnen de mondzorg kunnen antibiotica nog meer dienstig zijn? Deze cursus gaat op dergelijke vragen in.

469 per year
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Subscription € 469 per year
Note :Abonnement Plus prijs: €549,-

Professions

Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke BIG-registratie)
2 Points
KRM

Speakers

drs. C.M. de Leeuw

Apotheker
Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Goals

weet u wanneer we een middel ‘antibacterieel’ of ‘desinfecterend’ noemen
weet u het verschil in betekenis van de termen ‘overgevoeligheid’ en ‘allergie’
weet u globaal welke typen antibiotica er binnen de mondzorg worden gebruikt en hoe bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen
weet u hoe u kunt bijdragen aan terughoudend gebruik van antibiotica om resistentie zoveel mogelijk binnen de perken te houden
weet u waarom de plaats van antibiotica binnen de tandheelkunde beperkt is
bent u bekend met de discussie die binnen de tandheelkunde gaande is over het gebruik van antibiotica en microbiologisch onderzoek bij parodontitis
weet u welke interacties er kunnen zijn tussen antibiotica, gebruikt in de mondzorg, en de overige medicatie die een patiënt gebruikt
weet u welke bijwerkingen antibiotica kunnen hebben
Description

Binnen de mondzorg worden antibiotica gebruikt voor indicaties zoals endocarditisprofylaxe. Maar welke patiënten zijn gebaat bij endocarditisprofylaxe? En wanneer geef je een behandeling met antibiotica? En bij welke indicaties binnen de mondzorg kunnen antibiotica nog meer dienstig zijn? Deze cursus gaat op dergelijke vragen in. 


Ook is er aandacht voor de diverse groepen antibiotica die er zijn. Het accent ligt daarbij op de antibiotica die vaak worden gebruikt in de mondzorg. Verder krijgt u informatie over welke antibiotica kunnen dienen als alternatief als u niet uitkomt met de eerste keustherapie, bijvoorbeeld als een patiënt allergisch is.


Dan is er nog de zorg over de toenemende mate van resistentie bij bacteriën tegen antibiotica. Hoe kunnen bacteriën resistentie ontwikkelen? Hoe kunt u het gebruik van antibiotica zodanig vormgeven dat resistentie zo veel mogelijk beperkt blijft? 


Tot slot wordt nog ingegaan op interacties tussen antibiotica en de overige medicatie die patiënten gebruiken. 


CME-Online

info@CME-Online.nl
0302644100
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ