Mondzorg voor ouderen

mondzorgouderenzorgouderen

Door het geven van achtergrondinformatie over de geriatrie en aan de hand van een casus, waarbij ook steeds theoretische kennis aan bod komt, hopen wij u inzicht te geven in het onderwerp ‘Mondzorg voor ouderen’.

520 per year
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Subscription € 520 per year

Professions

Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke BIG-registratie)
2 Points
KRM

Speakers

dr. G.J. van der Putten

Specialist ouderengeneeskunde
Dr. Gert-Jan van der Putten begon in 1991, na een carrière als ondernemer in de ICT, aan de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2001 volgde hij de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2002-2005 was hij lid van het hoofdbestuur van Verenso. Hij is medeauteur van de Richtlijn Mondzorg voor Zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen (2007). Sinds 2006 is hij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen en is hij lid van het Belgisch Nederlands Consortium Onderzoek Mondgezondheid Ouderen (BENECOMO). In december 2011 promoveerde hij op het proefschrift ‘Poor Oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people’. Hij heeft verschillende prijzen behaald voor zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gerodontologie en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Hij werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Dagelijks Leven in Apeldoorn.

dr. W.J. Klüter

Promovendus in de gerodontologie
Wim Klüter studeerde in 1984 af in de tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was de eerste promovendus in de gerodontologie in Nederland met het proefschrift ‘Oral selfcare for dentate elderly’ (1989). Hij werkt in diverse woonzorgcentra en richt zich de laatste tijd meer op thuiswonende ouderen die de mondzorgpraktijk niet meer bezoeken.

dr. C. Wierink

Tandarts-geriatrie
dr. Claar van der Maarel-Wierink (1979) behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud te Nijmegen en in 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’. Haar praktijk MondVitaal is een tandartspraktijk met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is zij werkzaam bij de afdeling Orale Geneeskunde van ACTA en is zij voorzitter van de opleidingscommissie van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie.

Goals

Na het volgen van de cursus:

kunt u rekening houden met de gevolgen van vergrijzing voor de tandheelkundige zorg
heeft inzicht in het ontstaan en verloop van dementie en andere ouderdomsziekten
heeft u kennis van het concept van Medisch Tandheelkundige Interactie
kunt u een mondzorgplan voor ouderen opstellen
kunt u inschatten welke preventieve maatregelen u kunt nemen m.b.t wortelcariës bij ouderen
kunt u uw communicatiestijl aanpassen bij slechthorendheid of cognitieve problemen
Description

Nederland vergrijst. Die vergrijzing zal voor een tandarts ook te zien zijn in zijn of haar patiëntenbestand. Tandartsen zullen steeds meer te maken krijgen met dentate ouderen die tot op hoge leeftijd hun gebitselementen zo lang mogelijk willen blijven behouden. Dat is een hele uitdaging want veel ouderen hebben als gevolg van tandheelkundige behandelingen gedurende het leven een complexe gebitsstatus. In de mond kunnen uitgebreide gerestaureerde en gereduceerde dentitie, partiële gebitsprotheses en implantaten te zien zijn. Mogelijk zijn ouderen in de toekomst de grootste afnemers van mondzorg.


Door het geven van achtergrondinformatie over de geriatrie en aan de hand van een casus, waarbij ook steeds theoretische kennis aan bod komt, hopen wij u inzicht te geven in het onderwerp ‘Mondzorg voor ouderen’

CME-Online

info@CME-Online.nl
0302644100
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ