Effectief communiceren in de mondzorgpraktijk - Tips en casuïstiek

mondhygiënisteffectiviteitcommunicerenuitvoerenconflictengespreken

Professioneel communiceren is een voorwaarde voor het ontstaan van een goede relatie tussen een behandelaar en zijn patiënt. Het is aangetoond dat een goede relatie tussen een mondzorgverlener en een patiënt de mondgezondheid van de patiënt bevordert. Professioneel communiceren kan moeilijk zijn. Zelfs ervaren mondhygiënisten blijken soms moeite te hebben met bepaalde gesprekssituaties. In deze nascholing worden aan de hand van casuïstiek tips gegeven om lastige gesprekken met succes te kunnen voeren. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het omgaan met conflicten, agressie, angst, huiselijk geweld, seksuele intimidatie en gemaakte fouten. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan het voeren van een slechtnieuwsgesprek. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het communiceren en omgaan met specifieke patiëntengroepen, zoals patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, patiënten met een andere culturele achtergrond en oudere (kwetsbare) patiënten.

69
4 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 69

Professions

Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke BIG-registratie)
05 Mar 2022
24 Oct 2024
4 Points
KRM

Speakers

Albert Smith

Auteur
Albert Smith (1956) studeerde in 1983 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte daarna in het St. John’s Hospital in Mzuzu (Malawi). Naast het managen van de tandheelkundekliniek in het ziekenhuis, trok hij rond met een mobiele unit naar verschillende buitenklinieken om de lokale bevolking te behandelen. Hij zette een jeugdtandzorgprogramma op, trainde tandartsassistenten en deed onderzoek naar materialen en behandelmethoden die zijn afgestemd op de werkomstandigheden in Afrika (voorloper van ART). Na zijn ontwikkelingswerk in Afrika deed hij een Master in Public Health aan de University of California at Berkeley en werkte hij zes jaar voor de American Lung Association in California. Daar ontwikkelde, implementeerde en coördineerde hij public health programma’s. In 1998 keerde hij terug naar Groningen en startte hij in Haren een eigen tandartspraktijk. Sindsdien is hij tevens parttime verbonden aan de opleiding Tandheelkunde, waar hij het communicatieonderwijs coördineert. In 2017 schreef Smith in samenwerking met Akke Oomen en Gert-Jan Truin (medewerkers Radboudumc, Nijmegen) het studieboek Handboek communicatie in de mondzorg.

Goals

Na het doorlopen van deze eLearning:

ben je je bewust van de valkuilen in de communicatie met patiënten;
weet je hoe je jouw communicatieve vaardigheden in lastige gesprekssituaties kunt inzetten;
weet je hoe je kunt omgaan met een angstige patiënt;
kun je inschatten wanneer er sprake is van slecht nieuws en dat op een effectieve manier aan een patiënt overbrengen;
herken je lage gezondheidsvaardigheden bij jouw patiënten en kun je hier effectief mee omgaan;
heb je geleerd cultuurbewust te communiceren;
heb je handvatten gekregen om met kwetsbare oudere patiënten te kunnen omgaan.
Description

Inhoud

1 Woord vooraf

2 Rol van communicatie in de behandelaar-patiëntrelatie

3 Lastige gesprekssituaties

5 Specifieke gesprekken

6 Communiceren met bijzondere zorggroepen

AccreDidact BV

AccreDidact biedt nascholing in de vorm van eLearning met online toets en een papieren naslagwerk. In een online persoonlijk nascholingsdossier houdt u uw vorderingen bij en vindt u een actueel overzicht van behaalde punten. Binnen het voordelige abonnement ontvangt u verspreid over het jaar de boekjes en kunt u online via de besloten website nascholen. Heeft u de toets behaald? Dan worden uw nascholingspunten direct bijgeschreven.
info@accredidact.nl
0306355054
37, De Molen, Houten, 3994DA