Professions
Companies
93 Results
Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke BIG-registratie)
18 Jun
Jun
00:00

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - series
Online
108
De LP is gericht op het vergroten van het zelfoplossend vermogen en het ontwikkelen van autonomie. Verder heeft de cursist de nodige zelfsturing voor het organiseren en plannen van het te doorlopen studietraject.
€ 5495
Company Logo
18 Jun
Jun
13:00

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde - UMCG

Webinar
Online
4
Het doel van deze cursus is het opfrissen van de kennis die nodig is om zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling te kunnen beoordelen.
€ 295
Company Logo
22 Jun
Jun
19:00

DentCoach

Webinar
Online
1
Tijdens de online training update röntgen behandelen we in 2 uur alle onderwerpen die voldoen aan de scholingseis.
€ 80
Company Logo
24 Jun
Jun
00:00

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - series
Breda
32
Tijdens de 4-daagse training (3 dagen achtereen en een terugkomdag) kun je door de unieke methode een duurzaam resultaat verwachten die toepasbaar is in je professionele en persoonlijke leven.
€ 3908.5
Company Logo
25 Jun
Jun
09:00

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - single
Breukelen
7
De cursus is een interactief hoorcollege, waarbij de cursist actief participeert in de kennisuitwisseling. De cursusdag is doorspekt met casuïstiek en wordt afgesloten en toegelicht met een casus.
€ 590
Company Logo
25 Jun
Jun
15:00

Dental Best Practice B.V.

Physical course - single
Groningen
5
Deze 1-daagse cursus zal gericht zijn op zowel de theoretische- als praktische kant. Er is voldoende tijd om hands-on te oefenen en handige tips & tricks te krijgen van onze ervaren docent.
€ 595
Company Logo
25 Jun
Jun
15:00

Dental Best Practice B.V.

Physical course - single
Amersfoort
4.5-5
Deze 1-daagse cursus zal gericht zijn op zowel de theoretische- als praktische kant.
€ 595
Company Logo
26 Jun
Jun
09:30

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - single
Amersfoort
5
Deze cursus Radiologie geeft je niet het vereiste diploma om zelfstandig een röntgenapparaat te mogen beheren, indien je gaat meedoen aan het experiment ex.art.36a wet BIG.
€ 710
Company Logo
30 Jun
Jun
15:00

BT-Academy

Physical course - single
Online
4
Deze masterclass is om verschillende redenen bijzonder, allereerst omdat het de eerste fysieke bijeenkomst is sinds de COVID-19 periode, die in alle opzichten veel onzekerheid bracht, maar ook op onderwijsgebied de nodige uitdagingen.
€ 295
Company Logo
02 Jul
Jul
09:00

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - single
Breukelen
7
Tijdens de cursusdag worden deze inzichten en ook regels toegelicht en de verschillen met het oude paroprotocol besproken.
€ 590
Company Logo
02 Jul
Jul
13:30

NVM-educatie mondhygiënisten

Physical course - single
Breukelen
7
Naast het classificeren van casussen zal toegelicht worden wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en de internationale versie van het nieuwe systeem, maar ook de verschillen met het vorige systeem volgens Van der Velden.
€ 590
Company Logo
08 Jul
Jul
20:00

NVM-educatie mondhygiënisten

Webinar
Online
2
Adequate zorgplanning en zorgverlening begint met het afnemen van een adequate anamnese.
€ 50
Company Logo
31 Aug
Aug
19:30

BT-Academy

Physical course - single
Online
4
De cursus ‘Mondzorg voor de geriatrische patiënt’ zullen wij dit jaar online organiseren en hebben wij verdeeld over 2 avonden, te weten dinsdag 8 juni van 19:30-21:30 uur en dinsdag 31 augustus van 19:30-21:30 uur
€ 295
Company Logo
03 Sep
Sep
09:00

Nederlandse vereniging voor orale implantologie

Physical course - single
Utrecht
5
De themacursus Implantologie Het Vervolg is ontwikkeld voor tandartsen, kaakchirurgen en mondhygiënisten die in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf geplaatste implantaten en/of suprastructuren.
€ 345
Company Logo
06 Sep
Sep
08:30

ACTA Dental Education B.V.

Physical course - single
ACTA
3
Deze workshop gaat verder waar de meeste traditionele cursussen op communicatiegebied eindigen.
€ 475
Company Logo
map icon